Vážení občania,

 

oznamujeme, že zvozová spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nebude od 1.9.2022 vyvážať neoznačené nádoby

na zmesový komunálny odpad (ZKO) v prípade, že nádoba nebude označená platnou nálepkou s frekvenciou vývozu na rok 2022.

Preto žiadame občanov, ktorí majú zaplatený poplatok za zmesový komunálny odpad a neprevzali si nálepku na obecnom úrade, aby tak bezodkladne vykonali v ich záujme čo najskôr.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.