Vážení občania,

dovoľujeme si informovať Vás, že dokumenty nachádzajúce sa v archíve obce Bernolákovo boli zaslané na ďalšie spracovanie do pobočky Štátneho archívu Bratislava, nachádzajúcej sa v Modre. Z toho dôvodu obecný úrad nemá prístup k archívnym spisom do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie