Zber elektroodpadu dňa 29.10.2021

Vážení občania,

 

Obecný úrad Bernolákovo v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 29.10.2021 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.

 

CISTERNA S VODOU 20.10.2021

Vážení občania,

 

v nadväznosti na oznam o odstávke vody dňa 20.10.2021 si Vás dovoľujeme dodatočne informovať, že obec zabezpečila cisternu s vodou, ktorá sa bude v stredu pohybovať po obci a pre občanov bude pripravená aj jedna záložná cisterna.

 

Zároveň Vás informujeme, že obecný úrad bude dňa 20.10.2021 z technických príčin zatvorený a tešíme sa na Vás opäť v piatok, t.j. 22.10.2021 počas stránkových hodín.

 

ODPOČET ELEKTROMEROV

Vážení občania,

dovoľujeme si informovať Vás vykonávaní odpočtu stavov elektrickej energie v domácnostiach od 20.10.2021 do 28.10.2021, ktorý bude vykonávať poverený pracovník energetickej spoločnosti.

V tomto časovom období to bude na uliciach:

Orechová

Družstevná

Hlinková

Horný Dvor

Hviezdoslavova

Jesenského

Kalinčiakova

Komenského

Kukučínova

Lekárenská

Nálepkova

Nár. oslobodenia

Poštová

Priemyselná

Strojárenská

Štúrova

Svätoplukova

Tajovského

Viničná

 

Gyn. ambulancia 20.10.2021

Vzhľadom k odstávke pitnej vody, dňa 20.10.2021 gynekologická ambulancia MUDr. Soňa Horváthová – NEORDINUJE. V akútnych prípadoch ordinuje v Bratislave od 14:00 hod do 18:00 hod.

ZOOM optika

Dňa 19.10.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred KD, v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod.