Zber komunalneho odpadu a jeho triedených zložiek počas Veľkonočných sviatkov

Počas Veľkonočných sviatkov 19.4. a 22.4.2019 bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne:

Veľký piatok 19.4.2019 zber bude prebiehať bezo zmien, v súlade s harmonogramami vývozov.

Veľkonočný pondelok 22.4.2019 Deň pracovného pokoja, zber budeme realizovať v náhradnom termíne, a to 20.4.2019 v čase od 6,00h – 22,00h

DOBROVOĽNÁ BRIGÁDA

Pozývame občanov v sobotu 13.4.2019 na 3. spoločnú dobrovoľnú brigádu čistenia brehu Bielej Vody obyvateľmi Bernolákovo – časť Juh v katastri obce Bernolákovo. Zraz účastníkov bude o 8.00h na konci Jabloňovej ulice.

Brigáda sa uskutočni v prípade nedaždivého počasia. Je potrebné si priniesť pracovné rukavice.

Pre účastníkov brigády je zabezpečené občerstvenie formou balenej pitnej vody.

Oznam obecnej knižnice

Oznamujeme čitateľom, že Obecná knižnica v Bernolákove bude v dňoch 18.4. – 23.4.19 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Jarná celoplošná deratizácia

Vlastník nehnuteľnosti je povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírení prenosných ochorení vykonať každoročne v čase od 01.04. do 30.04. deratizáciu svojich nehnuteľností (VZN č. 9/2004 o celoplošnej deratizácii na území obce Bernolákovo).

Predaj deratizačných balíčkov pre rodinné domy bude prebiehať v budove OcÚ od 08.04.2019 počas stránkových hodín.

Cena jedného deratizačného balíčka je 6 Eur.