Spoločnosť Kobera NAD oznamuje…

Spoločnosť Kobera NAD oznamuje občanom, že až do odvolania bude  kompostáreň uzatvorená.

Vývoz BIO odpadu spoločnosťou AVE, ktorý je realizovaný každý parný týždeň (štvrtok) prebieha podľa harmonogramu bezo zmien.

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

Dňa 16.10.2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená pred obecným úradom.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku
verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia
požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody,
môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 121 333.

PRÍLOHA: Oznámenie-prerušenia-dodávky-vody-Bernolakovo.pdf

Priame prenosy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obec Bernolákovo, držiteľ protikorupčného certifikátu ISO 37001, trvá na dodržiavaní všetkých povinností, ktoré jej vyplývajú z prijatého systému manažérstva proti korupcii. Z toho dôvodu sa vedenie obce rozhodlo zaviesť priamy prenos zo zasadnutí obecného zastupiteľstva s cieľom umožniť nielen obyvateľom obce, ale aj verejnosti všeobecne nahliadnuť na hlasovanie a diskusiu počas zasadnutia. Dodržiavajúc pravidlo otvorenosti obec podporuje všetky opatrenia, ktoré vedú k transparentnému fungovaniu obce. Na zasadnutí sa môžu občania zúčastniť osobne, no po novom existuje možnosť sledovať zasadnutia naživo po kliknutí na odkaz, ktorý je vždy pred zasadnutím zverejnený na web stránke obce a na FB obce. Taktiež je možné si tento záznam aj neskôr prehrať.

Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.9.2019, si môžete prehrať cez kanál na stránke www.youtube.com, po zadaní používateľa „Obecný úrad v Bernolákove“ do vyhľadávania, alebo po kliknutí na slovo „video“ na stránke obce www.bernolakovo.sk, v sekcii Samospráva – Zasadnutia obecného zastupiteľstva.