Telefónne kontakty pre deň volieb 4. novembra 2017

Volebná miestnosť  okrsok č. 1 – 02/45 993 211

Volebná miestnosť okrsok  č. 2 – 02/40 200 607

Volebná miestnosť okrsok č. 3 – 02/40 200 615

Volebná miestnosť okrsok č. 4 – 0908 302 488

Volebná miestnosť okrsok č. 5 – 0908 054 897