AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. oznamuje zmenu pri zbere plastov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pristupuje k zmene pri zbere plastov zavedením zberu separovaného plastu zo žltých nádob o objeme 120 l a 240 l, pričom najvhodnejšie sú certifikované SULO nádoby, ktoré sú odolnejšie voči nárazu.

Nádoby si môžete od 06.07.2022 zakúpiť aj priamo na obecnom úrade počas stránkových hodín.  Cena za nádobu je nasledovná:   120l v sume 33,00 €  a 240l v sume 44,00 €.

Zber plastu pokračuje naďalej aj z priesvitných plastových vriec. Prosíme Vás však, aby ste v prípade záujmu o nádobu na plasty napísali e-mail na odpady@bernolakovo.sk, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočné množstvo nádob.

 

Dôležité:

Do štandardného separovaného odpadu plasty patrí

Zošliapnuté čisté PET fľaše z nápojov, pracích a čistiacich prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel, kozmetiky, destilovanej vody, rastlinných olejov a pod., čistá fólia, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, čisté stavebné fólie, strečové fólie, bublinkové fólie.

Kovové obaly: nápojové plechovky, konzervy, hliníkové časti obalov, alobal

Nápojový kartón – VKM/Tetrapak: stlačené čisté obaly z džúsov a mliečnych výrobkov

 

Do štandardného separovaného odpadu plasty nepatrí 

Obaly so zvyškami jedál, nápojov a kozmetiky, ani obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (farby, laky, motorové oleje, riedidlá, pesticídy a pod. chemikálie), obaly zo surového mäsa.

Molitan, záhradné/gumené hadice, znečistený použitý alebo farebný polystyrén, styrodur, gumené rukavice, viazacie pásky, stavebný izolačný materiál – nopová fólia, podlahové krytiny, bazény a nafukovacie matrace, kolesá, lopty, elektroodpad a jeho skelet, koberce, obaly z liekov.

 

POZOR

Do štandardného separovaného odpadu plasty nepatrí OBJEMNÝ/TVRDÝ PLAST

Napríklad ako odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, stoly, stoličky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, okenné rámy PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky a pod.

 

Tvrdený plast:

Obec Bernolákovo rieši zriadenie stojiska na tvrdené plasty, kde bude možné odovzdávať odpad formou Big bagov, o jeho otvorení budeme informovať.

V súčasnosti je možné tvrdené plasty zaradiť do komunálneho odpadu. V prípade, že je odpad objemnejší a nezmestí sa do štandardnej nádoby na odpad, je potrebné ho zabaliť do čierneho vreca s označením AVE.  Vrecia si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových hodín:         1 vrece = 3,24 €.

Tvrdené plasty je tiež možné vyviesť do veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania v obci.

Ochrana pred bodavým hmyzom

Vážení občania,

keďže v tomto počasí je bodavý hmyz oveľa agresívnejší, prosíme Vás, aby ste sa v prípade väčšieho výskytu bodavého hmyzu (hniezda sršňov a ôs) obrátili na príslušníkov Obecnej polície Bernolákovo na tel. čísle 0918 88 22 22. Obecná polícia Bernolákovo bude v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom obce Bernolákovo nahlásenú situáciu riešiť.

Mladá slovenská rodina hľadá ubytovanie

Mladá slovenská rodina, matka s tromi deťmi, 16 r., 12 r. a 15 mes. súrne hľadá bývanie v Bernolákove a okolí. Šestnásťročný  syn je ŤZP, k preprave využíva invalidný vozík. Maximálna cena nájmu s energiami je 500,- Eur. V prípade serióznej ponuky nás kontaktujte, prosím, na tel.: 0940 216 005

 


 

Mladá slovenská rodina s tromi deťmi 7 r., 2 r. a 7 mes., súrne hľadá bývanie v Bernolákove a okolí. Maximálna cena nájmu aj s energiami je 650,- Eur. V prípade serióznej ponuky nás kontaktujte, prosím, na tel.: 0905 314 366

 

Informácia k opatreniam UKRAJINA

Informácie z rokovaní Sekcie krízového riadenia MV SR a odboru krízového riadenia Okresného úradu v sídle kraja Bratislava Vám zasielame nasledovné informácie:

Dostupné informačné toky a popis ich určenia – utečenci Ukrajina

Prezídium PZ SR:

uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email, čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budete vyzvaný, ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR

pomocpreukrajinu@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budete vyzvaný, ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

pomocpreukrajinu.sk – webová stránka – ponúkam ubytovanie / potrebujem ubytovanie

ua.gov.sk – stránka je v ukrajinskom jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:

dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre zdravotníkov – dobrovoľníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch

ukrajina@health.gov.sk – pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí majú otázky ohľadom poskytovania zdravotníckej starostlivosti vojnovým utečencom.

ZMOS:

https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

MV SR:

MV SR zriadilo telefonické infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny (viď ďalšia strana):

TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYŽIADANIE UBYTOVANIA:

Prioritne volať na:

Telefónne číslo: +421 915 795 389 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ubytovanie poskytnú v rámci celej SR.

Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ukrajinský a anglický jazyk, (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Po prípade kontaktovať odbor krízového riadenia Okresného úradu Senec:

+421 903 261 695 vedúci odboru, +421 903 723 207 pracovník odboru

Elektronická komunikácia: okr.sc@minv.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

V súvislosti s vojnou na Ukrajine zasadal Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov.

Zdravotná starostlivosť bude pre vojnových utečencov poskytovaná na základe ich statusu:

V prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však rezort zdravotníctva hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť. Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti

V prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA

Osoby, ktoré sa už nachádzajú vo vnútrozemí SR a dodatočne sa rozhodnú požiadať o status dočasného útočiska majú tak vykonať na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Kontakt Bratislava:

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava

Regrútska 4, Bratislava 831 07

GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025

Telefón +421-9610-36999

Fax +421-9610-36959

Pre osoby prichádzajúce z územia Ukrajiny Ministerstvo vnútra SR operatívne zriadilo priamo na hraničných priechodoch prvé hotspoty v gescii cudzineckej polície a migračného úradu. K dispozícii budú 24 hodín 7 dní v týždni, ich účelom je urýchlenie administratívneho procesu, ktorý musí absolvovať každá osoba prichádzajúca z územia Ukrajiny.

ZOZNAM bezpečných organizácií pre pomoc UKRAJINE:

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Nadácia Integra – https://integra.sk/prispiet/

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Spojená výzva mimovládnych organizácií – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

www.ktopomozeukrajine.sk

Všetky tieto organizácie pôsobia alebo úzko spolupracujú s partnermi priamo v miestach konfliktov

 


Informácia k opatreniam UKRAJINA.pdf

Oznámenie o zverejnení územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo-Senecká cesta-centrum občianskej vybavenosti v priestore Centrum II (textová / grafická časť – prílohy)