Jarná celoplošná deratizácia

Vlastník nehnuteľnosti je povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírení prenosných ochorení vykonať každoročne v čase od 01.04. do 30.04. deratizáciu svojich nehnuteľností (VZN č. 9/2004 o celoplošnej deratizácii na území obce Bernolákovo).

Predaj deratizačných balíčkov pre rodinné domy bude prebiehať v budove OcÚ od 08.04.2019 počas stránkových hodín.

Cena jedného deratizačného balíčka je 6 Eur.

NOVÁ ORIENTAČNÁ MAPA BERNOLÁKOVA

Vážení občania.

Nižšie v prílohe (.pdf) je nová orientačná mapa obce Bernolákovo. V papierovej podobe je vyvesená je pred budovou obecného úradu.
Už bola veľmi potrebná jej aktualizácia.

Ide najmä o to, aby sa občania a návštevníci našej obce zorientovali čo sa týka ulíc a ostatných najmä verejných priestorov v obci.

Býva dobrým zvykom, že v rámci prípravy tejto mapy oslovíme aj miestnych podnikateľov, či chcú byť zaznamenaní so svojou prevádzkou/spoločnosťou na orientačnej mape.

Vážení podnikatelia v Bernolákove, týmto si Vás dovoľujem osloviť, či máte záujem byť so svojou prevádzkou/spoločnosťou uvedení na orientačnej mape obce. Zároveň si dovoľujem upozorniť, že počet takýchto označení je stanovený na max. 30 označení. Verím, že sa nikto neurazí, pretože mapa v prvom rade slúži občanom na orientáciu sa v obci ako takej. Ďakujem za pochopenie.

Podnikatelia, ktorí majú záujem, sa pre bližšie informácie môžu hlásiť na mail: richard.cervienka@bernolakovo.sk do 10. februára 2019.

 

S pozdravom

Richard Červienka
starosta obce

 

PRÍLOHA: orientacna-mapa-bernolakovo.pdf