Zber komunálneho odpadu počas sviatkov

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:

Štvrtok 26.12.2019 (2. sviatok vianočný) – vývozy budú realizované bezo zmien

Pondelok 06.01.2020 (Traja králi)  – vývozy budú realizované v sobotu 04.01.2020

Obecná knižnica pozýva na výpredaj kníh

Obecná knižnica v Bernolákove Vás pozýva na výpredaj kníh, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2019 v čase od 10h – 18h v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Všetky tituly sa budú predávať za symbolickú cenu 0,50-1€,  výťažok z predaja bude použitý na zakúpenie nových kníh.

Separovaný zber elektronického odpadu

Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať separovaný zber elektronického odpadu dňa 25.11.2019 (pondelok) od 07:00 hod.

V čase od 06:00 do 07:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia.

Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, kanvice a pod.

Od 07:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.