NOVÁ ORIENTAČNÁ MAPA BERNOLÁKOVA

Vážení občania.

Nižšie v prílohe (.pdf) je nová orientačná mapa obce Bernolákovo. V papierovej podobe je vyvesená je pred budovou obecného úradu.
Už bola veľmi potrebná jej aktualizácia.

Ide najmä o to, aby sa občania a návštevníci našej obce zorientovali čo sa týka ulíc a ostatných najmä verejných priestorov v obci.

Býva dobrým zvykom, že v rámci prípravy tejto mapy oslovíme aj miestnych podnikateľov, či chcú byť zaznamenaní so svojou prevádzkou/spoločnosťou na orientačnej mape.

Vážení podnikatelia v Bernolákove, týmto si Vás dovoľujem osloviť, či máte záujem byť so svojou prevádzkou/spoločnosťou uvedení na orientačnej mape obce. Zároveň si dovoľujem upozorniť, že počet takýchto označení je stanovený na max. 30 označení. Verím, že sa nikto neurazí, pretože mapa v prvom rade slúži občanom na orientáciu sa v obci ako takej. Ďakujem za pochopenie.

Podnikatelia, ktorí majú záujem, sa pre bližšie informácie môžu hlásiť na mail: richard.cervienka@bernolakovo.sk do 10. februára 2019.

 

S pozdravom

Richard Červienka
starosta obce

 

PRÍLOHA: orientacna-mapa-bernolakovo.pdf

Odborníci do Komisie pre tvorbu nového územného plánu obce Bernolákovo

Komisia pre tvorbu nového územného plánu obce Bernolákovo hľadá vo svojom okolí odborníkov z rôznych oblastí, ktorí by boli ochotní venovať časť svojho voľného času odbornými radami v tejto komisii a tak napomôcť k riadenému, zmysluplnému a efektívnemu smerovaniu rozvoja našej obce.

Komisia zasadá podľa potreby vo večerných hodinách, účasť na komisií je odmeňovaná symbolicky v zmysle platných Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ Bernolákovo.

Vaše CV s dôvodmi prečo by ste sa chceli aktivizovať práve v tejto komisii, prosím, zasielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na e-mailovú adresu miroslav@turenic.sk najneskôr do 12.2.2019.

Zo zaslaných CV vyberieme odborníkov podľa potrieb komisie.

Ďakujem.

 

S pozdravom

Miroslav Turenič

zástupca starostu obce