Zber bioodpadu v dňoch 8.10.2022 a 22.10.2022

Vážení občania,

obecný úrad oznamuje, že v  dňoch 8.10.2022 a 22.10.2022 (sobota) bude možné odovzdať bioodpad v  prevádzke ZU-MA v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Seneckej ceste v čase od 08.00h do 13.00h.

Upozorňujeme občanov, že zberný dvor je doplnkový zber a prioritný zber bioodpadu pokračuje štandardným vývozom hnedých plastových nádob na BRO zvozovou spoločnosťou podľa platného harmonogramu.

 

Glance House – zabezpečenie

Važení občania, informujeme, že na objekte Glance House na Dukelskej ulici prebiehajú zabezpečovacie práce proti neoprávnenému vniknutiu do objektu a pohybu osôb v ňom, preto Vás prosíme, aby ste boli pri prechádzaní okolo objektu opatrní.

Jesenné upratovanie v obci v dňoch 30.9.2022 – 1.10.2022

Vážení občania,

 

V dňoch 30.09.2022 – 01.10.2022 (piatok, sobota) v čase od 08.00h do 16.00h sa pre občanov obce Bernolákovo uskutoční jesenné upratovanie za účelom zberu veľkoobjemového, dreveného a drobného stavebného materiálu. Občania obce budú mať tiež možnosť odovzdať tvrdené a objemné plasty a zároveň čisté zvyšky nezužitkovaného polystyrénu.

V záujme lepšej manipulácie a ochrany životného prostredia žiadame občanov, aby drevený odpad priniesli na miesto zberu rozmontovaný a rozložený na menšie časti, aby sa dal lepšie vyseparovať  a uložiť do kontajnerov.

Zber sa uskutoční na adresách:

Drobný stavebný odpad (DSO), tvrdený plast, čistý polystyrén – adresa:  prevádzka ZU-MA v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Seneckej ceste

Veľký objemný odpad, čisté a demontované drevo – adresa: Križovatka Trnavská ulica s Tabakovou ulicou.

Prosíme občanov, aby na zberné miesto nenosili:

  • pneumatiky a motorové oleje, ktoré môžu odovzdať v akomkoľvek autorizovanom autoservise.
  • bielu techniku a elektro odpad, ktorý na základe zmluvy s obcou Bernolákovo je možné celoročne odovzdať na Autovrakovisku na Priemyselnej ulici v Bernolákove.
  • farby, laky, postreky, motorové oleje a iné látky nebezpečného charakteru, ktorých zber sa uskutoční v obci dňa 08.10.2022 – ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI
  • bielu techniku, žiarovky a iný elektro odpad, ktorého zber sa uskutoční v obci v dňoch 21-22.10.2022 ZBER ELEKTROODPADU V OBCI

V prílohách  sú uvedené  požiadavky na  zber polystyrénu a tvrdených plastov.

Pri odovzdávaní odpadu bude potrebné, aby sa občania preukázali, že bývajú v obci a to rozhodnutím o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo občianskym preukazom.

 


PRÍLOHY:

Požiadavky na zber tvrdých plastov

Požiadavky na zber polystyrénu

Darovanie krvi

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva občanov, ktorí môžu darovať krv, na bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutoční 18. októbra 2022 v  Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!

 

Zmena zberného miesta na bioodpad

Obecný úrad oznamuje, že  dňa 14.9.2022 (streda) sa ukončí  dočasný  zber  bioodpadu  na miestnom cintoríne.

 

Dňa 16.9. (piatok)  začne  fungovať zber bioodpadu v  prevádzke ZU-MA v areáli Poľnohospodárskeho družstva na Seneckej ceste.

 

Upozorňujeme občanov, že prioritný zber bioodpadu pokračuje štandardným vývozom hnedých plastových nádob na BRO zvozovou spoločnosťou podľa platného harmonogramu, a že zberný dvor je doplnkový zber.

 

Otváracie hodiny  pre verejnosť ostávajú nezmenené: 

Pondelok  8:00  –   18:00 hod.

Streda       8:00  –   16:00 hod.

Piatok       8:00   –   12:00 hod.