Zmena organizácie dopravy – Senecké leto 2019

Dňa 15.6.2019 (sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania mestských slávností „Senecké leto  2019“.

Riešenie autobusových zastávok v Senci:

Senec, žel.st.;

Senec, Gymnázium slovenské

Senec, SNP

budú bez náhrady zrušené.

 

ODBER KRVI

P o z v á n k a

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva všetkých občanov, ktorý môžu darovať svoju krv, na bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutoční 18. júna 2019 v Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!

NÁDOBY NA BIO ODPAD

Oznamujeme občanom, že nádoby na BIO-odpad si budú môcť zakúpiť v priestoroch Obecného úradu počas stránkových hodín od pondelka 27.05.2019.

Cena za nádobu je 20€. 

Orez drevín

Oznamujeme občanom, že v k.ú. Bernolákovo –ul. Poštová, Hlinkova, Nálepkova, Viničná, Kalinčiakova, Železničná, Trnavská, Nár. Oslobodenia, Lekárenská, Jesenského, Komenského, Dukelská, Družstevná, Tajovského, Clementisova, Budovateľská, Svätoplukova, Gróbska, Mostová, Záhradná, Hlavná, Strojárenská bude realizovaný orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN.

Plánované práce sa uskutočnia v termíne 20.5.2019  – 30.7.2019.

Dodávateľské práce zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom v Malackách.

Jarná celoplošná deratizácia

Vlastník nehnuteľnosti je povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírení prenosných ochorení vykonať každoročne v čase od 01.04. do 30.04. deratizáciu svojich nehnuteľností (VZN č. 9/2004 o celoplošnej deratizácii na území obce Bernolákovo).

Predaj deratizačných balíčkov pre rodinné domy bude prebiehať v budove OcÚ od 08.04.2019 počas stránkových hodín.

Cena jedného deratizačného balíčka je 6 Eur.