Spoločnosť Kobera NAD oznamuje…

Spoločnosť Kobera NAD oznamuje občanom, že až do odvolania bude  kompostáreň uzatvorená.

Vývoz BIO odpadu spoločnosťou AVE, ktorý je realizovaný každý parný týždeň (štvrtok) prebieha podľa harmonogramu bezo zmien.

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

Dňa 16.10.2019 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená pred obecným úradom.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku
verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia
požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody,
môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 121 333.

PRÍLOHA: Oznámenie-prerušenia-dodávky-vody-Bernolakovo.pdf

Priame prenosy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obec Bernolákovo, držiteľ protikorupčného certifikátu ISO 37001, trvá na dodržiavaní všetkých povinností, ktoré jej vyplývajú z prijatého systému manažérstva proti korupcii. Z toho dôvodu sa vedenie obce rozhodlo zaviesť priamy prenos zo zasadnutí obecného zastupiteľstva s cieľom umožniť nielen obyvateľom obce, ale aj verejnosti všeobecne nahliadnuť na hlasovanie a diskusiu počas zasadnutia. Dodržiavajúc pravidlo otvorenosti obec podporuje všetky opatrenia, ktoré vedú k transparentnému fungovaniu obce. Na zasadnutí sa môžu občania zúčastniť osobne, no po novom existuje možnosť sledovať zasadnutia naživo po kliknutí na odkaz, ktorý je vždy pred zasadnutím zverejnený na web stránke obce a na FB obce. Taktiež je možné si tento záznam aj neskôr prehrať.

Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.9.2019, si môžete prehrať cez kanál na stránke www.youtube.com, po zadaní používateľa „Obecný úrad v Bernolákove“ do vyhľadávania, alebo po kliknutí na slovo „video“ na stránke obce www.bernolakovo.sk, v sekcii Samospráva – Zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Veľkoobjemové kontajnery

Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad budú pristavené v obci sobotu dňa 28.9.2019 od 7.00 do 13:00hod na týchto stanovištiach:

Križovatka – Trnavská Hlavná a  Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Dobrovoľná brigáda

Oznamujeme občanom, že dňa 29.9.2019 sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v čase od 9:00 do 13:00 hod. v katastri obce Bernolákovo v lokalite koniec Poľnej ulice, (smer Nová Dedinka) brigáda odstraňovanie čiernej skládky, na ktorú Vás pozýva DHZ Bernolákovo.

ANKETA – CENTRUM BERNOLÁKOVA

Vyjadrite sa! Ako by malo vyzerať centrum Bernolákova?

 

S narastajúcim počtom obyvateľov narastajú aj nároky na fungovanie obce ako takej. Nárast obyvateľstva v poslednom desaťročí a očakávaný nárast v najbližšom desaťročí môže dostať na hranu funkčnosti aj verejné služby pre obyvateľov. Preto sa už teraz zamýšľame, aby tento stav nenastal, kvalita služieb nestagnovala a aby úroveň života v obci rástla k lepšiemu. A s tým je spojené aj verejné priestranstvo v centre obce, kultúrny dom, obecný úrad, parkovanie, obecné trhovisko, bezpečnosť, školstvo, obchody, služby a ďalšie.

Preto pripravujeme verejnú architektonickú súťaž návrhov na rozvoj centra obce a rozšírenie kapacity pre základnú školu na Školskej a Komenského ulici.

Prvým krokom pred spustením samotnej súťaže sa obraciame na Vás občanov a obyvateľov našej obce s otázkou Ako by malo vyzerať nové centrum Bernolákova? Čo by ste v centre privítali, alebo naopak nechceli? Centrum už väčšie nebude, ale môže byť v ňom to čo potrebujete. Či už to bude pešia zóna, parkovisko, kaviareň, viac zelene – čokoľvek. V tejto fáze sa medze nekladú a každý Váš podnet môže v širšom kontexte nakoniec dávať zmysel a bude realizovateľný.

Vaše podnety vyhodnotíme a necháme odborníkov na urbanizmus a architektúru ako sa z ich zapracovaním popasujú. Realizáciu potom naplánujeme podľa finančných možností obce a možností na získanie finančných grantov alebo dotácií.

Vaše nápady privítame či už v komentároch na FB stránke obce Bernolákovo alebo e-mailom na obec@bernolakovo.sk do 30.9.2019.

 

PRÍLOHA: anketa-centrum-bernolakovo.pdf