POZOR NA POZEMKY!!!

Vážení občania.

Zvýšte pozornosť, prosím!

Obec Bernolákovo sa dištancuje od rozparcelovaného územia, ktoré podľa katastra robí dojem, že došlo k zmene územia na stavebné pozemky – viď priložené fotografie.

Nenaleťte, prosím Vás, prípadným podvodníkom. Určite nekupujte tieto “stavebné pozemky”.

A ja držím slovo. Žiadne zmeny a doplnky územného plánu, ktoré by menili ornú pôdu na stavebné pozemky v Bernolákove sem nevpustím. Tak to je od 15.12.2014.

!!! D Á V A J T E P O Z O R !!!

 

S pozdravom

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

POZOR na zlodejov!

Vážení občania.

Upozorňujeme Vás, že v tomto období štátna polícia eviduje časté vlámania a krádeže v rodinných domoch v seneckom okrese.

Vo vlastnom záujme si preto dôkladne zabezpečte svoje nehnuteľnosti, aby sme tým spoločne predišli týmto nepríjemnostiam.

Ďakujem Vám za spoluprácu.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

MUDr. Zoja Lysáková oznamuje

Oznamujem, že dňa 16.04.2021 neordinujem, zastupuje MUDr. Poláková Gabriela,  zdravotné stredisko Ivanka pri Dunaji od 8.00-12.00hod.

Hlásiť sa na vyšetrenie je potrebné telefonicky: 0903 797 932.

FFP2 respiratory pre seniorov

Vážení občania.

 

Seniorom obce Bernolákovo, ktorí k 31.3.2021 dovŕšili 62 rokov, budú doručované do poštových schránok po dva kusy respirátorov FFP2 od obecného úradu.

Doručovanie respirátorov začne v pondelok 12.4.2021. Respirátory sú hygienicky zabalené.

Za spoluprácu pri doručovaní ďakujem Organizácii telesne postihnutých Nádej, Klubu dôchodcov, Spolku Červeného kríža, Spolku záhradkárov a Organizácii protifašistických bojovníkov.

S pozdravom

Starosta obce

Upozornenie

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v obci sa pohybuje

Firma: Revízna spoločnosť SR a ponúka revíziu plynových kotlov.

Uvedená spoločnosť nemá žiadne poverenie od obce o vykonávaní revíznej činnosti. Občania si predmetnú službu objednajú výlučne na vlastnú zodpovednosť, obec za prípadné komplikácie nezodpovedá.

Ďakujeme za pochopenie.

 

ZBER ELEKTRO ODPADU

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Bernolákovo v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 12.04.2021 (pondelok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.