HĽADÁME ZDRAVOTNÍKOV

V mene spoločnosti Royal Medic Health Care, s.r.o. Vás týmto prosíme o spoluprácu.

Do odberových tímov na 5 odberových miest v Bernolákove hľadáme zdravotníkov.
V prípade záujmu kontaktujte obratom konateľa spoločnosti Mgr. Vladimíra Krondiaka na mailovej adrese krondiak@royalmedic.sk, alebo priamo na telefónnom čísle: 0951 271 866.

Hodinová odmena brutto je 14,20 EUR.

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu ochotu nám opäť pomôcť pri celoplošnom testovaní v Bernolákove.

 

Oznam Obecného úradu

Zamestnanci obecného úradu Katarína Jevošová a Mgr. Rita Véghová sú momentálne PN.

V prípade potreby kontaktujte Ing. Luciu Letanovskú na tel.č.02/40 200 625.

OBECNÝ ÚRAD JE ZATVORENÝ

Vážení občania, obecný úrad ostáva z dôvodu uznesenia Vlády Slovenskej republiky aj naďalej pre verejnosť ZATVORENÝ.

V nevyhnutných prípadoch, napr. neodkladné podania, úhrady v pokladni a vydávanie vriec na separovaný zber, využite, prosím, okno na prízemí vpravo.

Taktiež Vás prosíme, aby ste s úradom komunikovali výhradne prostredníctvom elektronickej schránky resp. e-mailom, alebo telefonicky počas pracovnej doby, t.j. každý pracovný deň, pondelok až piatok od 8:00 do 12:00.

Prosíme občanov o zasielanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností do elektronickej schránky úradu, na e-mail dane@bernolakovo.sk, osobne medzi 8-12 hod. cez okno pokladne alebo poštou.

Termín na podanie daňových priznaní je najneskôr do 1.2.2021. Všetky potrebné informácie Vám poskytnú na tel. č. 02/40 200 602, 02/40 200 603

Ostatné kontakty na jednotlivé referáty nájdete na: https://www.bernolakovo.sk/obecny-urad/

Nálepky na smetné nádoby

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že nálepky na smetné nádoby za rok 2020 sú platné do 28. februára 2021.

Informácie o platení poplatku za komunálny odpad na rok 2021 budú zverejnené na internetovej stránke obce, facebookovom profile „Obec Bernolákovo“, poslané prostredníctvom SMS a aplikácie a vyhlásené v obecnom rozhlase.

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Z dôvodu zmeny legislatívy zavádza obec Bernolákovo najneskôr koncom januára zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Kuchynským odpadom rozumieme zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, pečiva a obilnín, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti.

Občania sa budú môcť kuchynského odpadu zbaviť prostredníctvom hnedých 120l nádob určených na zber BRKO – biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Dané nádoby budú umiestnené na stojiskách kontajnerov a budú vybavené špeciálnym gumovým tesnením, na hermetické uzatvorenie nádoby.

Zber odpadu bude zabezpečovať spoločnosť GLOBAL GREEN spol. s r.o. s týždňovým intervalom vývozu. Pravidelnosť vývozu sa časom nastaví podľa toho, čo ukáže prax.