Nádoby na BIO-odpad

Oznamujeme občanom, že nádoby na BIO-odpad sa budú predávať v priestoroch Obecného úradu počas stránkových hodín od pondelka 06.07.2020.

BVS oznamuje odstávku vody

Vážení občania, spoločnosť BVS oznamuje, že zajtra t.j. utorok 30.6.2020 nebude od 8,30 tiecť voda.

Spoločnosť BVS zabezpečila 2 cisterny s vodou, ktoré sa budú pohybovať po Bernolákove.

Spoločnosť BVS oznamuje, že voda nebude tiecť do poobedňajších hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Rozbor vody

Vážení občania,

na základe možného znečistenia podzemných vôd skládkou odpadu v Ivanke pri Dunaji sme zabezpečili rozbor aj v studniach, ktoré sú vo vlastníctve obce Bernolákovo. Na verejnom priestranstve má obec dve studne, jednu blízko kultúrneho domu a druhú v Oddychovej zóne Slniečko na Ľanovej ulici. Podľa výsledkov možno povedať, že podzemná voda v oboch studniach má veľmi dobrú kvalitu, bez  výrazných anomálií indikujúcich prípadný negatívny vplyv danej skládky na kvalitu podzemných vôd.

rozbor-vody-Polna.pdf
rozbor-vody-centrum.pdf

 

Ing. Róbert Láska
Referát ochrany životného prostredia