Dotácia z rozpočtu obce na rok 2019

Obec Bernolákovo oznamuje všetkým organizáciám, nadáciám, cirkvám a iným združeniam pôsobiacich v obci Bernolákovo, že si v zmysle VZN č. 2/2013 (http://staryweb.bernolakovo. sk/samospr/vzn/2-2013-vzn- dotacie-obyvatelom-v-nudzi- schvalene.pdf)

môžu podať žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019. Termín na doručenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce je v zmysle VZN do 15.10.2018.

Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.

Týmto oznamujeme kandidátom na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, že v obecnom časopise Bernolák č. 3/2018 majú možnosť prezentovať sa článkom s rozsahom max. 300 slov u kandidátov  na starostu obce a max. 200 slov u kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva.
K článku môžete pripojiť fotografiu preukazového formátu s rozlíšením 300 DPI.

Svoje články a fotografiu môžete poslať na mailovú adresu: casopisbernolak@gmail.com.

Termín uzávierky je 11.9.2018.