Priame prenosy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obec Bernolákovo, držiteľ protikorupčného certifikátu ISO 37001, trvá na dodržiavaní všetkých povinností, ktoré jej vyplývajú z prijatého systému manažérstva proti korupcii. Z toho dôvodu sa vedenie obce rozhodlo zaviesť priamy prenos zo zasadnutí obecného zastupiteľstva s cieľom umožniť nielen obyvateľom obce, ale aj verejnosti všeobecne nahliadnuť na hlasovanie a diskusiu počas zasadnutia. Dodržiavajúc pravidlo otvorenosti obec podporuje všetky opatrenia, ktoré vedú k transparentnému fungovaniu obce. Na zasadnutí sa môžu občania zúčastniť osobne, no po novom existuje možnosť sledovať zasadnutia naživo po kliknutí na odkaz, ktorý je vždy pred zasadnutím zverejnený na web stránke obce a na FB obce. Taktiež je možné si tento záznam aj neskôr prehrať.

Záznam zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.9.2019, si môžete prehrať cez kanál na stránke www.youtube.com, po zadaní používateľa „Obecný úrad v Bernolákove“ do vyhľadávania, alebo po kliknutí na slovo „video“ na stránke obce www.bernolakovo.sk, v sekcii Samospráva – Zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Protikorupčné opatrenia

Obec Bernolákovo ako prvá obec v Slovenskej republike zaviedla požiadavky protikorupčného riadenia podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016. Ide o jeden z najlepších systémových prístupov, ktoré umožnia preniesť požiadavky a odporúčania schválenej Protikorupčnej politiky SR do praxe verejného sektora a miestnej samosprávy, čo vedie k zvýšeniu transparentnosti a eliminácii korupčných rizík v obci.

Zamestnanci OÚ Bernolákovo sú na túto tému zaškolení a prijali Etický kódex zamestnancov obce Bernolákovo. Školenia sa zúčastnili aj pani riaditeľky ZŠ, MŠ a ZUŠ a náčelník Obecnej polície v Bernolákove.

Jednou z podmienok plnenia požiadaviek vychádzajúcich z normy je prijatie Etického kódexu aj volenými predstaviteľmi obce, keďže jestvuje snaha o transparentnú, dôveryhodnú a otvorenú obec.

Etický kódex všetkých zaväzuje postupovať čestne, nestranne, korektne, transparentne, morálne, férovo a zákonne, čo je v záujme  obce a jej občanov.

certifikat-SK

certifikat-EN