Viničná ulica bude v stredu 23.8. uzavretá

Oznamujeme občanom, že v stredu 23.8.2017 bude uzatvorená Viničná ulica z dôvodu orezávania stromov v čase od 12h – 16h. Žiadame obyvateľov, aby v záujme ich vlastnej bezpečnosti touto ulicou neprechádzali ani tu neparkovali svoje autá. 

Plánovaný orez drevín v termíne 23.8.-17.10.2017

Oznamujeme občanom, že v k.ú. Bernolákovo – Trnavská, Kollárova, Hrušková, Hlboká bude realizovaný orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektoenergetického zariadenia NN. Plánované práce sa uskutočnia v termíne 23.8.2017 – 17.10.2017. Dodávateľské práce zrealizuje spoločnosť ELViP s.r.o. so sídlom v Malackách.