Zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji

V súvislosti s oznámením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v Bratislavskom kraji, si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov/žiakov/klientov v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení, najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umývanie rúk teplou vodou, osušovanie rúk jednorazovými papierovými utierkami.  Dôkladné umývanie je potrebné vždy po použití toalety a pred každým jedlom.

 

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že v súčasnosti sa i naďalej organizujú a zabezpečujú ďalšie epidemiologické šetrenia, ktoré doteraz nepreukázali spoločný faktor prenosu ochorenia. Každé ohnisko výskytu VHA je zabezpečené individuálne – v závislosti od prostredia, v ktorom sa ochorenie vyskytlo.

 

vyzva-hepa-A (.pdf)

Rekonštrukcia kanalizácie

Oznamujeme občanom, že od 24.10.2017 /utorok/  do polovice novembra 2017, bude prebiehať rekonštrukcia kanalizácie na uliciach Slivková  a Broskyňová.