LIDL: rekonštrukčné práce

Predajňa Lidl v Bernolákove oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác bude dňa 2. decembra 2017 (t. j. v sobotu) zatvorená od 18:00 hod. a dňa 3. decembra 2017 (t. j. v nedeľu) bude zatvorená. Predajňa bude otvorená dňa 4. decembra 2017 (t. j. v pondelok) od 7:00 hod. 

LIDL-12-2017 (.pdf)

AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU

AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU.

 

Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby  Vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si Vám  dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:

–         ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil,

–         umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,

–         nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,

–         používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte  žiadne neodborné zásahy,

–         pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,

–         adventný veniec  majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy…

–         sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,

–         ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek.

Počas sviatkov nezabúdajte ani na Vaše deti. Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví , či požiar. A preto nenechávajme deti  bez dozoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú  charakteristické zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika pri používaní otvoreného ohňa.

 

I počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek  dennú  aj  nočnú  hodinu  na  tel.  150  nájdete pomoc v núdzi.

 

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

ako-sa-vyhnut-poziarom-v-obdobi-vianoc-a-noveho-roku (.pdf)

 

KONTAJNER NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Oznamujeme občanom, že v obci bude pristavený kontajner na nebezpečné látky, ako sú použité farby, laky, rozpúšťadlá a pesticídy. Kontajner bude pristavený v pondelok 27.11.2017 od 8,00h do 18,00h na prevádzke obecného úradu – Trnavská 115. 

Uzávierka – Bernolák 4/2017

BERNOLÁK 4/2017
Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu dnes – 20. novembra. Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.c om

ZŠ – riaditeľské voľno 22. novembra 2017

Základná škola v Bernolákove oznamuje, že dňa 22. novembra 2017 (streda) udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka riaditeľské voľno. Ostatné ročníky majú v tento deň riadne vyučovanie. V prevádzke je tiež školská jedáleň a školský klub detí. 

Náhradný vývoz BIO odpadu + posledný vývoz v roku 2017

Spoločnosť AVE oznamuje, že náhradný vývoz bio odpadu za štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2017 a posledný vývoz bio odpadu v roku 2017 sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra 2017. Vývozy budú naďalej realizované od marca 2018. Presný harmonogram bude zverejnený začiatkom roka 2018.

Compost bin in the garden garden Composting the odpad bro biological

VÝVOZ BIO ODPADU – ZMENA

Spoločnosť AVE oznamuje, že dňa 16. novembra 2017 (t. j. vo štvrtok) z technických príčin nebude realizovaný vývoz bio odpadu. O náhradnom termíne vývozu bio odpadu budeme informovať.