ODPOČTY VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že v obci bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávať odpočty vodomerov. Odpočty budú prebiehať do 10.5.2022. Pracovníci BVS budú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.

 

Zber bioodpadu po veľkonočných sviatkoch

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že zber bioodpadu podľa zvozového harmonogramu sa nemení.

Zber bioodpadu do veľkoobjemového  kontajnera  po veľkonočných sviatkoch umiestneného na cintoríne pri hlavnej bráne (vchod z Dukelskej ulice) bude opäť možný od 20.04.2022 t. j. v stredu v čase od 08:00 do 17:00h.

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje Obecný úrad

 

Jarné upratovanie v obci

Vážení občania,

 

V dňoch 22.04.2022 – 23.04.2022 (piatok, sobota) v čase od 08.00h do 16.00h sa pre občanov obce Bernolákovo uskutoční jarné upratovanie za účelom

zberu veľkoobjemového, dreveného a drobného stavebného materiálu. Občania obce budú mať tiež možnosť odovzdať tvrdené a objemné plasty a zároveň čisté zvyšky nezúžitkovaného polystyrénu.

V záujme lepšej manipulácie a ochrany životného prostredia žiadame občanov, aby drevený odpad priniesli na miesto zberu rozmontovaný a rozložený na menšie časti, aby sa dal lepšie vyseparovať  a uložiť do kontajnerov.

Zber sa uskutoční na adresách:

Drobný stavebný odpad (DSO), tvrdený plast, čistý polystyrén – adresa: Križovatka Hlavná ulica s Trnavskou ulicou (pred  prístupom k detskému ihrisku Žihadielko).

Veľký objemný odpad, čisté a demontované drevo – adresa: Križovatka Trnavská ulica s Tabakovou ulicou.

Prosíme občanov, aby na zberné miesto nenosili:

  • pneumatiky a motorové oleje, ktoré môžu odovzdať v akomkoľvek autorizovanom autoservise.
  • bielu techniku a elektro odpad, ktorý na základe zmluvy s obcou Bernolákovo je možné celoročne odovzdať na Autovrakovisku na Priemyselnej ulici v Bernolákove.

Pri odovzdávaní odpadu bude potrebné, aby sa občania preukázali, že bývajú v obci a to rozhodnutím o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo občianskym preukazom.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Vážení občania, oznamujeme Vám, že poplatok za komunálny odpad je možné uhradiť  v pokladni Obecného úradu bez ohľadu na to, že Vám ešte nebol

doručený platobný výmer.

Pri zaplatení poplatku za komunálny  odpad obdržíte nálepku na rok 2022. Vrecia na plastový odpad a nádobu s objemom 3 litre na jedlé oleje a tuky

dostanete bezplatne.  Nádobu s objemom 15 l na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  je možné na obecnom úrade zakúpiť za 2€.

 

Zmena vývozného dňa komunálneho odpadu v obci

Vážení občania,

 

oznamujeme, že zvozová spoločnosť AVE-SK odpadové hospodárstvo s.r.o. si vyhradzuje zmenu termínu vývozu

zmiešaného komunálneho odpadu a plastov počas veľkonočných sviatkov. Vývozný deň pondelok 18.04.2022 sa bude konať

v sobotu, dňa 16.04.2022.

 

Ďakujeme za pochopenie

Bernolákovské ochotnícke teátro – rezervácia vstupeniek

Dobrý deň milí naši verní fanúšikovia, diváci a priatelia Bernolákovského Ochotníckeho Teátra.

 

Ako sme Vás informovali v tejto sezóne sme si pre Vás pripravili adaptáciu komédie „Jááánošíík“

 

Predstavenie bude prebiehať podľa platných hygienických opatrení v danom období…..

 

Na zabezpečenie dostatočného komfortu a odporúčanej pre Vás divákov na divadelnom predstavení a odporúčanej kapacite 210 miest sme pre Vás pripravili rezerváciu vstupeniek prostrednictvom internetu na adrese :

 

https://docs.google.com/forms/d/1VGn_J4mI3G6ifkXrPujFEJih1ZJ-Yop_82Z1xisPksk/viewform?edit_requested=True

 

1 – Na otvorenie formulára a vykonanie rezervácie je potrebné sa prihlásiť cez internetový prehliadač Google Chrome, Mozzila a iné…

 

2 – pri rezervácii väčšieho počtu vstupeniek je možné realizovať : že vykonáte požadovaný počet rezervácii… (napr. 3 vstupenky = 3x rezervácia s uvedením troch reálnych údajov ) alebo (napr. 5 vstupeniek = 5 x rezervácia s uvedením jedného reálneho údaja).

 

Ukončenie rezervácie je plánované dňa 21.04.2022. (alebo skôr v prípade rezervacie všetkých voľných kapacít).

 

Tešíme sa na vás

Kolektív BOT ️