Detská ambulancia – dovolenka

MUDr. Iveta Feketová, PhD, MPH oznamuje dovolenku v Detskej ambulancii od 30.7. do 9.8.2021.

Zastupuje MUDr. Gulová, Poliklinika Pezinok v jej ordinačných hodinách:

 

Telefonický kontakt:

033/2424 110

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok11.00 – 15.00 h
Utorok8.00 – 12.00 h
Streda12.00 – 15.00 h
Štvrtok8.00 – 12.00 h
Piatok8.00 – 12.00 h

 

Oznámenie o zverejnení územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo-Senecká cesta-centrum občianskej vybavenosti v priestore Centrum II (textová / grafická časť – prílohy)

Výmena elektronických čipov na smetných nádobách

Vážení občania,

V priebehu tohoto týždňa prebiehala v obci výmena elektronických čipov na plastových nádobách na komunálny odpad. Výmenu zabezpečovala spoločnosť MIM, s.r.o., dodávateľ informačného systému ESONA, ktorý zistil výrobnú vadu v konštrukcii elektronických čipov.

Výmena sa týka len na nádobách, ktoré už boli označené čipom. Obyvatelia, ktorí nemajú k dnešnému dňu nádoby očipované ich vykladať nemusia. Výmena čipov bude pokračovať od pondelka 26.07 do piatku 30.07. (o priebehu budeme priebežne informovať). Vymenený čip je označený v hornom rohu fixkou – čiernou viditeľnou bodkou.

Za vzniknutú situáciu sa spoločnosť MIM, s.r.o. ospravedlňuje.

Zároveň aj obec prosí občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri výmene čipov. V prípade akýchkoľvek otázok smelo kontaktuje odpady@bernolakovo.sk

ČIPOVANIE NÁDOB 22.07.2021 až 23.07.2021

Vážení občania,

Dovoľujeme si Vás požiadať o potrebnú súčinnosť , v dňoch 22.07.2021 až 23.07.2021 (od 8:00hod do 18:00hod) bude v rámci celej obce vykonaná výmena elektronických čipov na plastové zberné nádoby na zmesový komunálny odpadbiologicky rozložiteľný odpad. Prosíme týmto občanov o spoluprácu, aby uvedené nádoby do konca týždňa vyložili pred rodinný dom k výmene čipov.

Dôvodom výmeny čipov je zistená výrobná vada, ich výmenu zabezpečí dodávateľ systému (spoločnosť MIM, s.r.o.) na svoje náklady a svojimi pracovníkmi. Zo strany občanov nie je potrebné podpisovať žiadny protokol o výmene, nakoľko identifikačné čísla zostávajú nezmenené.

 

OPAKOVANÉ ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB

Vážení občania,

Koncom roka 2020, aj v priebehu tohto roka 2021 Obecný úrad vykonával označovanie odpadových nádob elektronickými čipmi. V priebehu mesiaca apríla 2021 nás dodávateľ informačného systému ESONA informoval, že zistil výrobnú vadu v konštrukcii elektronických čipov.

Táto chyba spôsobuje krátku životnosť elektronického čipu, ktorý postupne prestane byť detekovaný snímacím zariadením na vývoznom vozidle. V konečnom štádiu je vývoz odpadu konkrétnej nádoby zaznamenaný, ale bez požadovaných údajov o poplatníkovi a nádobe.

Z tohto dôvodu dodávateľ informoval obecný úrad, že je nevyhnutná výmena elektronických čipov, ktoré sú inštalované na plastových odpadových nádobách.

 

Dodávateľ uznal reklamáciu elektronických čipov, na vlastné náklady zabezpečil vyrobenie funkčných duplikátov pôvodných čipov, ktoré sú plne funkčné a ich životnosť je deklarovaná výrobcom.

Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania funkčných duplikátov Obecnému úradu dňa 19.7.2021.

Výmenu elektronických čipov zabezpečuje dodávateľ systému (spoločnosť MIM, sr.o.) na svoje náklady a svojimi pracovníkmi. Pri výmene nefunkčných čipov za funkčné nie je potrebné podpisovať protokol o výmene, ani iný administratívny úkon. Identifikačné číslo, ktoré je uvedené na nádobe, po výmene ostane rovnaké a nezmenené.

Dovoľujeme si Vás požiadať o potrebnú súčinnosť – a to o vyloženie nádob v požadovanom termíne.

V prípade, že nebudete v uvedenom termíne doma neváhajte nás so žiadosťou o zmenu termínu kontaktovať emailom na odpady@bernolakovo.sk

Termín prvej výmeny sa uskutoční stredu 21.07.2021 (od 8:00hod do 18:00hod) na uliciach:  Agátová, Buková, Dunajská, Jelšová, Buková, Dubová, Lipová, Lesná, Borovicová Smreková, Riečna, Šalviová, Rezedová, Púpavová, Nevädzová.

Po ukončení výmeny nefunkčných tagov bude spoločnosť MIM, sr.o. kontinuálne pokračovať v čipovaní doteraz neoznačených nádob, o bližšom termíne budeme občanov priebežne informovať.

 

Ing. Róbert Láska

Referát ochrany životného prostredia