Zber komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas blížiacich sa vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:

24.12.2018 pondelok -> vývozy budú realizované v sobotu 22.12.2018

V ostatné dni bude zber odpadu prebiehať bezo zmien. 

Family Dental Care oznamuje

Family Dental Care oznamuje, že do 14.12.2018 neordinuje.

V akútnych prípadoch ošetrenie zabezpečí Family Dental Care Bratislava.

Family Dental Care oznamuje

Zubná ambulancia Family Dental Care nebude ordinovať od 10.12.2018 do 14.12.2018.

Akútne prípady ošetrí zubná ambulancia Family Dental Care v Bratislave.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať separovaný zber elektronického odpadu dňa 06.12.2018 (štvrtok) od 8:00 hod.

V čase od 7:00 do 8:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia.

Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, kanvice a pod.

Od 8:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.