Výmena elektronických čipov na smetných nádobách

Vážení občania,

V priebehu tohoto týždňa prebiehala v obci výmena elektronických čipov na plastových nádobách na komunálny odpad. Výmenu zabezpečovala spoločnosť MIM, s.r.o., dodávateľ informačného systému ESONA, ktorý zistil výrobnú vadu v konštrukcii elektronických čipov.

Výmena sa týka len na nádobách, ktoré už boli označené čipom. Obyvatelia ktorý nemajú k dnešnému dňu nádoby očipované ich vykladať nemusia. Výmena čipov bude pokračovať od pondelka 26.07 do piatku 30.07. (o priebehu budeme priebežne informovať). Vymenený čip je označený v hornom rohu fixkou – čiernou viditeľnou bodkou.

Za vzniknutú situáciu sa spoločnosť MIM, s.r.o. ospravedlňuje.

Zároveň aj obec prosí občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri výmene čipov. V prípade akýchkoľvek otázok smelo kontaktuje odpady@bernolakovo.sk

ČIPOVANIE NÁDOB 22.07.2021 až 23.07.2021

Vážení občania,

Dovoľujeme si Vás požiadať o potrebnú súčinnosť , v dňoch 22.07.2021 až 23.07.2021 (od 8:00hod do 18:00hod) bude v rámci celej obce vykonaná výmena elektronických čipov na plastové zberné nádoby na zmesový komunálny odpadbiologicky rozložiteľný odpad. Prosíme týmto občanov o spoluprácu, aby uvedené nádoby do konca týždňa vyložili pred rodinný dom k výmene čipov.

Dôvodom výmeny čipov je zistená výrobná vada, ich výmenu zabezpečí dodávateľ systému (spoločnosť MIM, s.r.o.) na svoje náklady a svojimi pracovníkmi. Zo strany občanov nie je potrebné podpisovať žiadny protokol o výmene, nakoľko identifikačné čísla zostávajú nezmenené.

 

OPAKOVANÉ ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB

Vážení občania,

Koncom roka 2020, aj v priebehu tohto roka 2021 Obecný úrad vykonával označovanie odpadových nádob elektronickými čipmi. V priebehu mesiaca apríla 2021 nás dodávateľ informačného systému ESONA informoval, že zistil výrobnú vadu v konštrukcii elektronických čipov.

Táto chyba spôsobuje krátku životnosť elektronického čipu, ktorý postupne prestane byť detekovaný snímacím zariadením na vývoznom vozidle. V konečnom štádiu je vývoz odpadu konkrétnej nádoby zaznamenaný, ale bez požadovaných údajov o poplatníkovi a nádobe.

Z tohto dôvodu dodávateľ informoval obecný úrad, že je nevyhnutná výmena elektronických čipov, ktoré sú inštalované na plastových odpadových nádobách.

 

Dodávateľ uznal reklamáciu elektronických čipov, na vlastné náklady zabezpečil vyrobenie funkčných duplikátov pôvodných čipov, ktoré sú plne funkčné a ich životnosť je deklarovaná výrobcom.

Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania funkčných duplikátov Obecnému úradu dňa 19.7.2021.

Výmenu elektronických čipov zabezpečuje dodávateľ systému (spoločnosť MIM, sr.o.) na svoje náklady a svojimi pracovníkmi. Pri výmene nefunkčných čipov za funkčné nie je potrebné podpisovať protokol o výmene, ani iný administratívny úkon. Identifikačné číslo, ktoré je uvedené na nádobe, po výmene ostane rovnaké a nezmenené.

Dovoľujeme si Vás požiadať o potrebnú súčinnosť – a to o vyloženie nádob v požadovanom termíne.

V prípade, že nebudete v uvedenom termíne doma neváhajte nás so žiadosťou o zmenu termínu kontaktovať emailom na odpady@bernolakovo.sk

Termín prvej výmeny sa uskutoční stredu 21.07.2021 (od 8:00hod do 18:00hod) na uliciach:  Agátová, Buková, Dunajská, Jelšová, Buková, Dubová, Lipová, Lesná, Borovicová Smreková, Riečna, Šalviová, Rezedová, Púpavová, Nevädzová.

Po ukončení výmeny nefunkčných tagov bude spoločnosť MIM, sr.o. kontinuálne pokračovať v čipovaní doteraz neoznačených nádob, o bližšom termíne budeme občanov priebežne informovať.

 

Ing. Róbert Láska

Referát ochrany životného prostredia

 

Slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo

V dňoch 30.7., 31.7. a 1.8.2021 organizuje Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci s vedením obce Bernolákovo v kultúrnom dome slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo.

V uvedených termínoch sa uskutočnia zápisy detí narodených od 1.6.2019 do 21.8.2020.
Prosíme rodičov, aby v zmysle pozvánok, ktoré sú im doručované v týchto dňoch, do 23.7.2021 potvrdili účasť, resp. neúčasť na slávnostnom zápise.

O termínoch ďalších zápisov detí narodených po 21.8.2020 budeme informovať obvyklým spôsobom súčasne s rozoslaním pozvánok.

NÁDOBY NA BIO ODPAD

Oznamujeme občanom, že nádoby na BIO-odpad sa budú predávať v priestoroch Obecného úradu počas stránkových hodín od stredy 14.07.2021.

Lekáreň Lilium oznamuje

Vážení pacienti,

v dňoch 8.7. – 10.7.2021 bude lekáreň s dôvodu inventúry  z a t v o r e n á.

Ospravedlňujeme sa Vám za komplikácie spojené s týmto stavom.

Opätovné otvorenie dňa 12.7.2021