MUDr. Tkačová predstavenie

Milí Bernolákovčania, dovoľte aby som sa Vám predstavila.

Volám sa MUDr. Eva Tkáčová. V roku 2001 som ukončila štúdium na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu som pôsobila na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie a neskôr na I. Internej klinike FNsP akad. L. Dérera na Kramároch. Od roku 2008, po získaní špecializácie v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo, som pracovala ako všeobecný lekár v rôznych medicínskych zariadeniach. Od 1. januára tohto roku som získala od Bratislavského samosprávneho kraja povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých v Bernolákove. Súčasťou vybavenia ambulancie je EKG prístroj aj multifunkčný prístroj na CRP, FOB, D-dimer …
Do môjho obvodu patria všetky ulice po pani doktorke Lysákovej, čo sú ulice:
Agátová, Azalková, Bottova, Brečtanová, Broskyňová, Brusnicová, Čerešňová, Čučoriedková, Družstevná, Dubová, Dukelská, Dunajská, Fialková, Figová, Gaštanová alej, Grobská, Hájna, Hlboká, Hlinkova, Hornádska, Hronská, Hrubé Lúky, Hrušková, Hurbanova, Hviezdoslavova, Chalúpkova, Chmeľová, Ipeľská, Jabloňová, Jesenského, Kalinčiakova, Kaštieľ, Kollárova, Kondrótova, Konvalinková, Krátka, Kukučínova, Kvetná, Lesná, Lipová, Lúčna, Malinová, Marhuľová, Mierová, Mostová, Narcisová, Nevädzová, Nálepkova, Obilná, Okružná, Osiková, Plemenárska, Potočná, Poľná, Poľovnícka, Púpavová, Pšeničná, Ražná, Rezedová, Roľnícka, Sadová, Senecká cesta, Slnečnicová, Sládkovičova, Smreková, Snežienková, Staničná, Stredná, Stromová, Svätoplukova, Tabaková, Topoľový rad, Trnková, Tulipánová, Viničná, Višňová, Vŕšky, Záhradná, Ľanová, Šalviová, Školská, Štúrova, Šípková, Železničná.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že číslo do ambulancie je 0904 561 777.

Prosím všetkých pacientov, aby sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu objednávali telefonicky na konkrétny termín.

Ušetrí Vám to čas, zníži sa možnosť nákazy a nenaruší sa efektívny chod ambulancie. Ďakujem.

AVE oznamuje zmenu pri zbere papiera

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pristupuje k zmene pri zbere papiera zavedením zberu separovaného papiera z modrých nádob o objeme 120 l a 240 l, pričom najvhodnejšie sú certifikované SULO nádoby, ktoré sú odolnejšie voči nárazu.

 

Nádoby si môžete od 17.1.2022 zakúpiť aj priamo na obecnom úrade počas stránkových hodín. Prosíme Vás však, aby ste v prípade záujmu o nádobu na papier napísali e-mail na odpady@bernolakovo.sk, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočné množstvo nádob.

 

Zber plastov zatiaľ pokračuje bez zmeny, čiže v plastových vreciach z dôvodu jednoduchej manipulácie. Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. zároveň nevylučuje, že v budúcnosti pristúpi k zberu plastu z nádob.

 

Možnosť nahlásenia zmeny vývozu KO

Vážení občania,

 

Ohlásenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre poplatkovú povinnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

je možné vykonať osobne na obecnom úrade v termíne od 03.01.2022  do 31.01.2022 alebo elektronicky zaslaním vyplneného a podpísaného ohlásenia

na adresu odpady@bernolakovo.sk

Tlačivo je verejne dostupné na stránke obce: REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ, Referát daní a miestnych poplatkov,

Tlačivo: KO_zmena

 

Nová lekárka MUDr. Eva Tkáčová

Po ukončení pôsobenia MUDr. Lysákovej začne nová lekárka MUDr. Eva Tkáčová  vo všeobecnej ambulancii pre dospelých na miestnom zdravotnom stredisku ordinovať z technických príčin až od 5.1.2022.