História:

V roku 1921 obci Bernolákovo zahájila svoju činnosť prvá miestna organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany. Hasiči mali v Bernolákove veľkú tradíciu a podporu a preto si mohli pred II. Svet. vojnou zakúpiť hasičské auto, ktoré sa počas oslobodzovania obce v roku 1945 „stratilo“. Následne bola urobená zbierka a v roku 1947 bolo zakúpené nové AERO 150. Ešte máme pár informácií o fungovaní hasičov v našej obci asi pred 20.-timi rokmi ktorej predsedom bola pani Alžbeta Sarková. Následne však organizácia prestala fungovať a celé vybavenie (auto, prápor, zbrojnica atď.) bolo predošlým vedením obce rozpredané.

Súčastnosť: Tento rok 2015 sa spojilo pár nadšencov pre hasičstvo a rozhodli sa znovuobnoviť fungovanie dobrovoľných hasičov v Bernolákove.
Hlavnými úlohami činnosti DHZ je protipožiarna prevencia a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, práca s mládežou, kultúrno – spoločenská činnosť(hasičský šport) a aktivita členov DHZ pri plnení úloh ktorými ich poverí obecné zastupiteľstvo. Výbor DHZ sa orientuje aj na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ, čo je základným predpokladom k tomu aby si každý DHZ plnil základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, majetku pred škodami ktoré spôsobujú požiare, nehody, výbuchy, povodne a iné živelné pohromy.
Keďže na kvalitné fungovanie činnosti je potrebné technické vybavenie, ktorého zabezpečenie je finančne náročné a chceme aj aby obyvatelia a firmy z našej obce mali podiel na majetku DHZ. Rozhodli sme sa preto uskutočniť zbierku , ktorej výnos poslúži na kúpu techniky a zbroje ktorú na výkon činnosti potrebujeme.

Začiatok zbierky: od 1.1.2015
Koniec zbierky: do 14.10.2016

Č. ú.: SK2209000000005077117250 

Výbor DHZ:

Predseda: Katarína Špaleková

Veliteľ: Zoltán Hegyi

Tajomník: Ivea Hegyiová

Informácie o našej činnosti vám poskytneme na tejto stránke, alebo FB Hasiči Bernolákovo.

Stanovy združenia (DHZ-stanovy.pdf)
Potvrdenie o pridelení IČO (DHZ-ico.pdf)

Vyhlaska-2002-121-poziarna-prevencia
Vyhlaska-MVSR-611-2006
Zakon-o-dobrovolnej-hasicskej-ochrane-SR-14-z037
Zakon-o-ochrane-pred-poziarmi-314-z-2001