Nálepkova 56, Bernolákovo, 90027
IČO 31827535
IČ DPH SK2020683489

web: pslbernolakovo.sk

predseda – Ing Virgovič Maroš
t.č. 0905 318 207
e-mail:  virgovic.m@gmail.com