• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Informácie
 • Výbor
 • Archív akcií
 • Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať 2 % zo svojich daní z príjmov OZP Nádej:

  OZP_2_percenta_2018.pdf

   


   

  18.mája 2019 (sobota) jednodňový výlet:

  „SLAVKOV + BRNO“

  Zámok v Slavkove u Brna, návšteva bojiska a Mohyly, brnenský hrad Špilberk + výhliadka.

  Cena výletu na osobu je 20€. Prihlásiť sa a uhradiť vložné môžete u pani Andejky Grebečiovej.

  Nástupy začínajú od Senca: pri kríži 6.30 h, pri železničnej stanici 6.35 h, pri Višváderovi 6.40 h, KD 6.45 h, v CHG 6.50 h. Odchod autobusu z Chorvátskeho Grobu bude o 7.00 h.


  Dňa 26. mája 2019 (v nedeľu) návšteva divadelného predstavenia

  Rozum a cit

  podľa románu Jane Austenovej.

  Odchod autobusu do Divadla Nová scéna je 26. 05. 2019 (nedeľa) o 16.45 h
  od Kríža, potom obvyklou trasou. Začiatok predstavenia je o 18,00.

  Cena vstupenky vrátane dopravy je 10 €.

  Lístky si môžete zakúpiť u pani Andrei Grebečiovej v Kultúrnom dome.

  Bližšie informácie:

  http://www.nova-scena.sk/podujatia/detail/rozum-a-cit-214.html


  Drvenik – vila Mário

  31. 08. – 07. 09. 2019

  Cena je 300 € + 10 € TAX +poistenie (podľa veku 11-20 €)

  CENA 300 € ZAHŔŇA

  7 x ubytovanie, 7 x polpenzia, doprava, poistenie proti insolventnosti CK, DPH, klimatizácia vo vile Mário v cene, spotreba energií, teplej a studenej vody, posteľná bielizeň, záverečné upratovanie
  a delegát na pobyte.

  V cene nie je pripoistenie liečebných nákladov v zahraničí ani výlety.

  DOPRAVA
  Je zabezpečovaná klimatizovaným autobusom. Počas cesty je možné zakúpiť si občerstvenie
  u vodičov v priebehu bezpečnostných prestávok.

  STRAVOVANIE
  Ponúkame raňajky formou švédskych stolov, výber z troch jedál na večeru.
  Špeciálne požiadavky na stravu je potrebné hlásiť vopred.

  MOŽNOSTI
  Fakultatívne výlety : možnosť celodenného výletu loďou s kúpaním na okolité ostrovy,
  prehliadka mesta Dubrovník, návšteva Medžugoria a rôzne letné atrakcie.
  O všetkých možnostiach Vás informuje delegát na pobyte.

  PROGRAM
  Piatok – odchod vo večerných hodinách – bude spresnené.
  Sobotu – ráno v deň príchodu info prechádzka a zoznámenie sa s prostredím prípadne kúpanie,
  v obedňajších hodinách ubytovanie.
  V sobotu – v deň odchodu do 9 hodiny opustiť apartmány, celý deň možnosť kúpania sa, prípadne výletu a večer cca 18:00 h odchod na Slovensko.
  V nedeľu – v skorých ranných hodinách príchod na Slovensko.

 • 2_2019_akcie organizácii (.pdf)

 • Stanovy

  ozp-nadej-stanovy-2014-05 (.pdf)

   

  Prihláška

  2012-prihlaska-do-OZPN (.pdf)

   

  Kontakt

  Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com • Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com

  Náplň činnosti:

  Riadi a koordinuje prácu organizácie, výboru a referentov.
  Vystavuje a podpisuje objednávky.
  Kontroluje vecnú správnosť doručených faktúr a vydáva súhlas pokladníkovi k ich úhrade.
  Vykonáva styk s peňažným ústavom, je oprávnený vystavovať šeky na vklad a výber hotovosti, má prístup na internet banking.
  Schvaľuje a podpisuje pokladničné doklady, príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest, výdavky na pohostenie a dary, vykonáva propagáciu OZPN a aktualizuje webovú stránku, vedie administratívnu agendu a dokumentáciu organizácie.
  Andrea Grebečiová

  podpredseda

  Náplň činnosti:

  Zastupuje predsedu vo vymedzených právomociach vopred určených predsedom. V prípade neprítomnosti predsedu riadi výbor a referentov.
  Mgr. Jaroslava Ribánová

  tajomník

  Náplň činnosti:

  Organizuje aktivity organizácie, spolupracuje s predsedom a podpredsedom.
  Marta Hronská

  hospodár

  Náplň činnosti:

  Vedie účtovnú evidenciu, zodpovedá za hospodárenie, za vecnú a formálnu správnosť pokladničných dokladov. Vedie pokladničný denník. Vykonáva styk s peňažným ústavom, uhrádza náklady spojené s činnosťou OZP NÁDEJ.  Revízna komisia

  Vykonáva kontrolu a revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku, dodržiavanie rozpočtu 4x do roka (písomne) a priebežne plnenie plánu činnosti. Predseda revíznej komisie zodpovedá za obsahovú stránku celoročnej správy.

  Predseda: Zuzana Juríčková

  Členovia: Darina Valentová, Mgr. Jaroslava Ribánová

   

  Kultúrny referent

  Helena Kováčová

  Spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie organizácie, spolupracuje s kronikárom organizácie.

   

  Sociálny a tlačový referent

  Záhorcová Alena

  Vedie zoznam členov, sleduje jubileá a sociálno-zdravotné zmeny, pripravuje pozvánky na akcie

   

  Kronikár

  Mariana Jórová

  Vedie kroniku organizácie

   

  Bufet

  Kristína Brňáková
  Helena Badlíková

  Organizuje chod bufetu a vykonáva občerstvenia pri akciách

   

  Desiatkári

  Helena Badlíková
  Beáta Cisárová
  Janka Holková
  Alžbeta Káčerová
  Jaroslava Kováčová + Darina Valentová za Chorvátsky Grob
  Marta Lešková
  Jana Krížiková
  Alica Žigová
  Paulína Palkovičová
  Veronika Reindlová

  Zabezpečujú styk s členmi Organizácie zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove, poskytujú im informácie zo zasadaní výboru, spolupracujú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a brigádnických akcií, zabezpečujú návštevy imobilných členov, zabezpečuje distribúciu letákov a iných propagačných materiálov. Aktualizujú informácie o členoch organizácie. Zúčastňujú sa zasadaní výboru.

 •  

  2017

  Dni obce

  Terezín a Lidice 75 r. výročie

  Lešná

  Brigáda na cintoríne

  Výročná členská schôdza 2017  2016