• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Informácie
 • Výbor
 • Archív akcií
 • OZP Nádej oznamuje, že divadelné predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v Sále činohry v novej budove SND sa uskutoční 14. marca 2019 o 19. 00 h.
  Cena: 20 € (vstup + doprava)
  Lístky u p. Marty Hronskej.
  Podrobnejšie informácie: http://www.snd.sk/inscenacia/2661/zmierenie-alebo-dobrodruzstvo-pri-obzinkoch


  OZP Nádej organizuje pre svojich členov pobyt v kúpeľoch  Piešťany

  Dátum: 18. 03. – 24. 03. 2019
  Ubytovanie: Spa hotel Grand Splendid, Kúpeľný ostrov
  Cena: 330 € + mestká daň 1,10 € na osobu a deň
  V cene je 6 x ubytovanie s plnou penziou v izbe kategórie štandard, doprava autobusom, individuálny liečebný program podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára, 9 procedúr za pobyt.
  Prihlásenie u p. Heleny Kováčovej.


  OZP Nádej organizuje pre svojich členov pobyt v Chorvátsku, Drvenik

  Dátum: 30. 08. – 08. 09. 2019
  Ubytovanie: vila Mário
  Cena: 300 € + poistenie 10 € pre členov do 65 rokov alebo 19 € pre členov nad 65 rokov
  Doprava: klimatizovaný autobus
  Stravovanie: polpenzia – raňajky formou švédskych stolov, výber z troch jedál na večeru.
  Program:
  piatok – odchod vo večerných hodinách
  sobota – ráno v deň príchodu info prechádzka, kúpanie, ubytovanie v obedňajších hodinách
  pondelok – piatok – možnosti fakultatívnych výletov  (nie sú v cene) do Dubrovníka, Medžugoria, loďou na okolité ostrovy
  sobota – okolo 18.00 h odchod na Slovensko
  nedeľa – príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
  Prihlásenie u p. Heleny Kováčovej.

 •  plan-2018-a-plnenie.pdf

 • Stanovy

  ozp-nadej-stanovy-2014-05 (.pdf)

   

  Prihláška

  2012-prihlaska-do-OZPN (.pdf)

   

  Kontakt

  Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com • Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com

  Náplň činnosti:

  Riadi a koordinuje prácu organizácie, výboru a referentov.
  Vystavuje a podpisuje objednávky.
  Kontroluje vecnú správnosť doručených faktúr a vydáva súhlas pokladníkovi k ich úhrade.
  Vykonáva styk s peňažným ústavom, je oprávnený vystavovať šeky na vklad a výber hotovosti, má prístup na internet banking.
  Schvaľuje a podpisuje pokladničné doklady, príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest, výdavky na pohostenie a dary, vykonáva propagáciu OZPN a aktualizuje webovú stránku, vedie administratívnu agendu a dokumentáciu organizácie.
  Andrea Grebečiová

  podpredseda

  Náplň činnosti:

  Zastupuje predsedu vo vymedzených právomociach vopred určených predsedom. V prípade neprítomnosti predsedu riadi výbor a referentov.
  Mariana Jórová

  tajomník

  Náplň činnosti:

  Organizuje aktivity organizácie, spolupracuje s predsedom a podpredsedom.
  Marta Hronská

  hospodár

  Náplň činnosti:

  Vedie účtovnú evidenciu, zodpovedá za hospodárenie, za vecnú a formálnu správnosť pokladničných dokladov. Vedie pokladničný denník. Vykonáva styk s peňažným ústavom, uhrádza náklady spojené s činnosťou OZP NÁDEJ.  Revízna komisia

  Vykonáva kontrolu a revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku, dodržiavanie rozpočtu 4x do roka (písomne) a priebežne plnenie plánu činnosti. Predseda revíznej komisie zodpovedá za obsahovú stránku celoročnej správy.

  Predseda: Zuzana Juríčková

  Členovia: Darina Valentová, Mgr. Jaroslava Ribánová

   

  Kultúrny referent

  Helena Kováčová

  Spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie organizácie, spolupracuje s kronikárom organizácie.

   

  Sociálny a tlačový referent

  Záhorcová Alena

  Vedie zoznam členov, sleduje jubileá a sociálno-zdravotné zmeny, pripravuje pozvánky na akcie

   

  Kronikár

  Višváderová Jozefa

  Vedie kroniku organizácie

   

  Bufet

  Kristína Brňáková
  Helena Badlíková

  Organizuje chod bufetu a vykonáva občerstvenia pri akciách

   

  Desiatkári

  Helena Badlíková
  Beáta Cisárová
  Kamil Hržič
  Janka Holková + Marta Hronská
  Alžbeta Káčerová
  Marta Kováčová
  Helena Kováčová
  Jaroslava Kováčová + Darina Valentová za Chorvátsky Grob
  Jozefa Višváderová

  Zabezpečujú styk s členmi Organizácie zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove, poskytujú im informácie zo zasadaní výboru, spolupracujú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a brigádnických akcií, zabezpečujú návštevy imobilných členov, zabezpečuje distribúciu letákov a iných propagačných materiálov. Aktualizujú informácie o členoch organizácie. Zúčastňujú sa zasadaní výboru.

 •  

  2017

  Dni obce

  Terezín a Lidice 75 r. výročie

  Lešná

  Brigáda na cintoríne

  Výročná členská schôdza 2017  2016