Dňa 14.2.2023 hliadka obecnej polície vo večerných hodinách po 20:15 hod. bola upozornená, že neznámy muž chce skočiť pod idúci vlak. Po rýchlom zásahu hliadky obecnej polície v poslednej chvíli nešťastiu zabránili. Starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič  uvedený čin príslušníkov obecnej polície odmenil Patrika Cesneka a Igora Vaneka ocenením za záchranu života.

príloha foto 2x /záchrana 1,2/

Príslušníci obecnej polície sú pravidelne školení lekármi operačného strediska linky 155 pre  rýchle podanie prvej pomoci pacientom do príchodu výjazdu RZP. Takéto výjazdy sú ojedinelé. Linkou 155 boli príslušníci obecnej polície vyslaní na pomoc s prístrojom AED dňa 31.1.2021 o 20:24 hod., 27.8.2022 o 11:23 hod., 19.2.2023 o 01:02 hod., a 4.4.2023 o 11:07 hod.

 

Dňa 8.3.2023 hliadka obecnej polície bola vyrozumená, že pri obchodnom stredisku leží osoba, ktorá potrebuje pomoc. Po rýchlom presune hliadky bola ležiacej osobe podaná predlekárska zdravotná pomoc do príchodu výjazdu RZP.