Ing. Róbert Láska

Ing. Róbert Láska

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: zivotne@bernolakovo.sk

Spoločnosť AVE SK oznamuje občanom, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

-Fotodokumentáciu poškodenia
-Dátum poškodenia
-Objem nádoby
-Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

-Presná adresa miesta vývozu
-Interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný)

 

Opätovne upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj vrecia na separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo najneskôr pred 6-tou hod. ráno v deň vývozu.

 

INTERAKTÍVNA MAPA STOJÍSK KONTAJNEROV

co-nepatri-do-triedeneho-odpadu


Oznámenia o výruboch: vyruby

žiadosť o výrub

žiadosť do zaradenia BIO

Oznámenie_o_výrube