Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania „Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi“

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/435915


SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5.000.- €  v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Prehľad zákaziek obstarávaných cez ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM

 

Staršie informácie nájdete dočasne na adrese:
http://staryweb.bernolakovo.sk/obecurad/verejne-obstaravanie/index.html