PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A PRIESKUM TRHU OBCE BERNOLÁKOVO 2012-2017

o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 EUR bez DPH

Prehľad zákaziek obstarávaných cez ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM

 

Staršie informácie nájdete dočasne na adrese:
http://staryweb.bernolakovo.sk/obecurad/verejne-obstaravanie/index.html