Ing. Denisa Kulichová

Ing. Denisa Kulichová

referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

tel.: 02/40 200 606
e-mail: uzemneplanovanie@bernolakovo.sk