Bc. Eva Jajcajová

Bc. Eva Jajcajová

referát sociálnych vecí a zdravotníctva

tel.: 02/40 200 605
e-mail: socialne@bernolakovo.sk