Eva Chalániová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 616
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Mgr. Zuzana Grečová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Michaela Zborková

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
mail: rozpocet@bernolakovo.sk