Dňa 11.1.2017 obec prijala Etický kódex zamestnanca obce Bernolákovo, s ktorým boli oboznámení všetci zamestnanci obce. Obec zriadila e-mailovú adresu protikorupcia@bernolakovo.sk, na ktorú môžu občania nahlasovať korupčné konanie alebo podozrenia na korupčnú činnosť.

Protikorupčná politika