Renata Holická

podateľna

tel.: 02/40 200 601
mail: podatelna@bernolakovo.sk

Referát podateľne a výpravovne písomností

 

  • zodpovedá za chod podateľne obecného úradu
  • zodpovedá za vedenie dennej evidencie došlej pošty a jej expedovanie
  • vykonáva otváranie a triedenie všetkej došlej pošty a jej doručovanie určeným príjemcom
  • vykonáva preberanie vybavených spisov z jednotlivých oddelení a referátov