Juliana Árvová

vedúca odboru

tel.: 02/40 200 628
mail: ohlasovnapobytu@bernolakovo.sk


Referát evidencie obyvateľstva

Juliana Árvová

referát evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 628
mail: ohlasovnapobytu@bernolakovo.sk


Referát matriky

Elena Molnárová

referát matriky

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zverejnenia v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák.

Pre zverejnenie narodenia dieťaťa, sobáša, úmrtia a jubileí našich spoluobčanov v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák je potrebné  vyplniť  požadované  údaje v príslušnej kolónke  na tu zverejnenom  tlačive  a doručiť ho na referát matriky  OcÚ Bernolákovo.  Tlačivá sú k dispozícii aj na ref. matriky.

suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.pdf


Referát sociálnych vecí

Bc. Eva Jajcajová

referát sociálnych vecí

tel.: 02/40 200 605
e-mail: socialne@bernolakovo.sk

PRACOVISKO:
Dom služieb, Viničná 2, 900 27 Bernolákovo


Referát – podateľňa

Ondrej Strakoš

podateľňa

tel.: 02/40 200 601
mail: podatelna@bernolakovo.sk


Referát osvedčovania

Mgr. Štefan Turinič

osvedčovanie podpisov a listín


Archív

Zdenka Nagyová

archív

e-mail: pokladna@bernolakovo.sk