Ing. Emília Biznárová

Ing. Emília Biznárová

vedúca odboru

tel.: 0902 312 297

mail: biznarova@bernolakovo.sk


Referát školstva a vzdelávania

Ing. Jana Járová

Ing. Jana Járová

referát školstva a vzdelávania

mail: jarova@bernolakovo.sk