Roman Müller, DiS.art

Roman Müller, DiS.art

vedúci odboru

tel.: 02/40 200 615
mobil: +421 903 444 412
mail: kulturnydom@bernolakovo.sk


Referát kultúry a športu

Roman Müller, DiS.art

Roman Müller, DiS.art

referát kultúry a športu

tel.: 02/40 200 615
mobil: +421 903 444 412
mail: kulturnydom@bernolakovo.sk

Michal Horák

Michal Horák

referát kultúry a športu

tel.: 02/40 200 615
mobil: +421 948 789 200
mail: horak@bernolakovo.sk


Referát knižnice

Veronika Hrušková

Veronika Hrušková

referát knižnice

tel.: 02/40 200 622
mail: kniznica@bernolakovo.sk