Anna Kubalová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk

Alena Otahálová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk