Peter Quarda

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
mail: kulturnydom@bernolakovo.sk

 

Andrea Grebečiová

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
mail: kulturnydom@bernolakovo.sk

 

  • spravuje kultúrny dom
  • usporadúva kultúrne a spoločenské podujatia
  • spolupracuje pri uvádzaní zábavných, hudobných, divadelných, tanečných a detských programov
  • spolupracuje pri organizovaní výstav
  • propaguje aktivity uskutočňované v priestoroch KD
  • poskytuje prenájom priestorov KD