Zriadovacia_listina_KS_obce

Statut_KS_obce

Vymenuvacie_dekrety_KS_obce

Sposob_zvolania_KS_obce

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu 13_12_2021

Jednoduche ukryty budovane svojpomocne (JUBS) – pomocka pre CO obyvatelstva k pohotoveniu JUBS

Oznamujeme občanom, že s prihliadnutím na krízovú situáciu na Ukrajine a na základe rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa pozastavuje akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou až do odvolania.

Keď zaznie siréna

Informácia pre verejnosť