Mgr. Petra Sabin Wenzlová

Mgr. Petra Sabin Wenzlová

vedúca

tel.: 02/40 200 608
mail: wenzlova@bernolakovo.sk


Referát evidencie obyvateľstva a overovania

Michaela Pacalaj

Michaela Pacalaj

referát evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 628
mail: ohlasovnapobytu@bernolakovo.sk

Mária Huďanová

Mária Huďanová

osvedčovanie podpisov a listín


Referát matriky a volieb

Elena Molnárová

Elena Molnárová

referát matriky

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zverejnenia v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák.

Pre zverejnenie narodenia dieťaťa, sobáša, úmrtia a jubileí našich spoluobčanov v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák je potrebné  vyplniť  požadované  údaje v príslušnej kolónke  na tu zverejnenom  tlačive  a doručiť ho na referát matriky  OcÚ Bernolákovo.  Tlačivá sú k dispozícii aj na ref. matriky.

suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.pdf


Projektový manažér

Ing. Barbara Hajachová

Ing. Barbara Hajachová

projektový manažér

tel.: 02 / 40 200 643
e-mail: hajachova@bernolakovo.sk


Referát personalistiky

Alena Benkovská

Alena Benkovská

referát personalistiky

tel.: 02 / 40 200 614
mail: personalne@bernolakovo.sk