Elena Molnárová

referát matriky

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk

Juliana Árvová

referát evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk