Elena Molnárová

referát matriky

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk

Juliana Árvová

referát evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 604
mail: matrika@bernolakovo.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zverejnenia v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák.

Pre zverejnenie narodenia dieťaťa, sobáša, úmrtia a jubileí našich spoluobčanov v Spoločenskej rubrike časopisu Bernolák je potrebné  vyplniť  požadované  údaje v príslušnej kolónke  na tu zverejnenom  tlačive  a doručiť ho na referát matriky  OcÚ Bernolákovo.  Tlačivá sú k dispozícii aj na ref. matriky.

suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.pdf