Stránkové hodiny obecného úradu

Pondelok
8:00 - 18:00
Utorok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda
7:30 - 16:00
Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok
7:30 - 12:00
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00

Starosta obce

Mgr. Richard Červienka

starosta obce

Zástupca starostu

Bc. Miroslav Turenič

zástupca starostu

tel.:
mobil:
e-mail:

Prednostka úradu

Bc. Ľubomíra Šuvadová

prednostka úradu

tel.: 02/40 200 613
e-mail: prednostka@bernolakovo.sk

Sekretariát starostu obce a zástupcu starostu

Zdenka Nagyová

sekretariát starostu obce a zástupcu starostu

tel.: 02/40 200 608
e-mail: sekretariat@bernolakovo.sk

Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov

Referát ekonomických činností

Eva Chalániová

účtovníctvo

tel.: 02/40 200 616
e-mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Michaela Zborková

rozpočet

tel.: 02/40 200 618
e-mail: rozpocet@bernolakovo.sk

Mgr. Zuzana Grečová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
e-mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Referát daní, miestnych poplatkov

Bc. Anna Simandelová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
e-mail: dane@bernolakovo.sk

Alena Otahálová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
e-mail: dane@bernolakovo.sk

Oddelenie správy majetku, životné prostredie a prevádzkových činností

Referát správy majetku a prevádzkových činností

Mgr. Boris Kir

tel.: 02/40 200 612
e-mail: spravamajetku@bernolakovo.sk

Erik Mihalský

Referát správy majetku a prevádzkových činností

tel.: 02/40 200 612
e-mail: prevadzka@bernolakovo.sk

Referát ochrany životného prostredia

Ing. Róbert Láska

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy

Referát – Stavebný úrad

Ing. Lucia Letanovská

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/40 200 617
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Mgr. art. Toman Kubík

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 609
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Ing. Andrea Farkašová

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/40 200 609
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

Ing. Denisa Danišová

referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

tel.: 02/40 200 606
e-mail: uzemneplanovanie@bernolakovo.sk

Referát číslovania budov

Katarína Jevošová

referát číslovania budov

tel.: 02/40 200 609
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Referát evidencie drobných stavieb

Ing. Denisa Danišová

referát evidencie drobných stavieb

tel.: 02/40 200 606
e-mail: uzemneplanovanie@bernolakovo.sk

Oddelenie vnútorných vecí

Referát personalistiky a miezd

Bc. Jana Chalániová

referát personalistiky a miezd

tel.: 02/40 200 614
e-mail: personalne@bernolakovo.sk

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Elena Molnárová

referát matriky

tel.: 02/40 200 604
e-mail: matrika@bernolakovo.sk

Juliana Árvová

referát evidencie obyvateľstva

tel.: 02/40 200 604
e-mail: matrika@bernolakovo.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Mária Huďanová

osvedčovanie podpisov a listín

tel.: 02/40 200 612
e-mail:

Podateľňa a výpravovňa písomností

Renáta Holická

podateľňa a výpravovňa písomností

tel.: 02/40 200 601
e-mail: podatelna@bernolakovo.sk

Pokladňa

Mgr. Mária Aksamitová

pokladňa

tel.: 02/40 200 623
e-mail: pokladna@bernolakovo.sk

Oddelenie kultúry, sociálnych vecí, školstva, športu a mládeže

Referát kultúry a kultúrneho dedičstva

Peter Quarda

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
e-mail: kulturnydom@bernolakovo.sk

Andrea Grebečiová

referát kultúry a kultúrneho dedičstva

tel.: 02/40 200 615
e-mail: kulturnydom@bernolakovo.sk

Obecná knižnica

Bc. Veronika Hrušková

obecná knižnica

tel.: 02/40 200 622
e-mail: kniznica@bernolakovo.sk

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Bc. Eva Jajcajová

referát sociálnych vecí a zdravotníctva

tel.: 02/40 200 605
e-mail: socialne@bernolakovo.sk

Kontaktná osoba – Zákon na ochranu osobných údajov

Milan Krampl

kontaktná osoba - Zákon na ochranu osobných údajov