Slávnostný zápis detí

V dňoch 30. júla až 1. augusta sa v Kultúrnom dome v Bernolákove konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo, ktorého sa spolu s rodičmi zúčastnilo 116 detí – našich malých roztomilých občiankov.

Milé deti, nech sa splní želanie pána starostu Mgr. Richarda Červienku, ktorý sa s Vami na zápise vo svojom  príhovore rozlúčil slovami,  aby  tá vaša hviezdička, pod ktorou ste sa narodili, bola naozaj šťastná.

E. Molnárová
OcÚ Bernolákovo

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník.

Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros.

Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii i realizácii kultúrneho domu, pomáhal opravovať cesty, riešil problémy školstva v našej obci. V roku 1998 udelilo obecné zastupiteľstvo doc. Binderovi čestné občianstvo a v roku 2011 získal Cenu starostu obce Bernolákovo za celoživotné úspechy v oblasti vodného hospodárstva.

 

„Človek nemá problém len s hmotným svetom, ale má problém aj s duchovnom. Dobrý človek je taký, ktorý žije podľa morálnych pravidiel zaužívaných v Európe. Je nesmierne dôležité, aby si ľudia vzájomne vychádzali, aby sa podporovali. Pri svojom angažovaní sa snažím, aby všetko vychádzalo čo najlepšie.“  – toto sú slová doc. Bindera  ako zástancu „ekológie duše“.

 

Posledná rozlúčka s doc. Júliusom Binderom sa uskutoční v utorok 3. augusta 2021 o 11:45 v priestoroch krematória v Bratislave.

 

Obec Bernolákovo vyjadruje pozostalým, priateľom a blízkym úprimnú sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 


Viac sa o živote doc. Bindera dočítate v článku v časopise Bernolák č. 3-4/2016 na stranách 16 – 18


Výstava plazov s prednáškou v Bernolákove

Jaštery, hady, pavúky, chameleóny – jedinečný zážitok pre malých aj veľkých sa uskutočnil dňa
8.8.2020 v Bernolákove za budovou Kultúrneho domu.

V rámci opatrení proti šíreniu nákazy Covid 19 jediné väčšie podujatie tohtoročného leta prilákalo
okolo 100 divákov a veru bolo sa na čo pozerať.

Rodina Víghových, mimochodom stará cirkusantská rodina – po roku 1991 založila vlastný Cirkus –
Varietté Carlson – v ňom predstavila svoju zbierku cudzokrajných zvierat, medzi ktorými pútala
pozornosť hlavne 3m anakonda a nevšedný pytón – albín. Našli sa veru aj odvážlivci, ktorí sa nechali
odfotografovať s hadom okolo krku, prípadne aspoň s menším jašterom či chameleónom. Chovatelia
záujemcov poinformovali o živote a chove týchto zvierat a iste v nejednej rodine po tomto zážitku
pribudlo aj terárium, prípadne plán do budúcna na jeho založenie.

Počasie sa vydarilo, akcia sa konala v podvečerných hodinách, aby sa zvieratá zbytočne neprehrievali,
takže všetci nadšenci bez rozdielu veku si po peknom kúpacom dni mohli ešte užiť aj trochu „divokej
prírody“.

 

Veronika Hrušková

 

MDŽ v Kultúrnom dome

Básnik a žena II.

Čo vravíš, srdce? Tiché je jak pena.
Len pery, tie sa ešte pohybujú.
Hovoria čosi, čosi vyslovujú.
To najslastnejšie ľudské slovo: žena.

 

Slovo žena v sebe skrýva duchaplnosť, zmyselnosť, krásu, bez žien by svet bol pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, ako srdce bez lásky.

MDŽ je sviatkom žien, ale je i sviatkom ich boja za rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910 na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré bojovali za svoje práva. Žiadali zrušenie desaťhodinového pracovného času, väčšie mzdy a lepšie pracovné podmienky. V súčasnosti sa hovorí predovšetkým o rodovej rovnosti a o  vyrovnaní sa platov mužov a žien na rovnakých pozíciách, čo ešte často ani vo vyspelých krajinách nie je celkom samozrejmosťou.

Ženy si zaslúžia úctu nielen v tento deň. Ktosi kedysi rozlúštil skratku „MDŽ“ ako „Muži ďakujú ženám“. Ďakujú im za život, partnerstvo, lásku, manželstvo, deti či funkčnú rodinu.

Oslavy MDŽ v Kultúrnom dome Bernolákovo sú už tradične takým veľkým poďakovaním všetkým ženám. Aj tento rok ich privítal úvodným slovom a poďakovaním starosta obce Mgr. Richard Červienka.

Následne odovzdal slovo známemu spevákovi Robovi Kazíkovi, ktorý naplno využil svoj šarm a talent a v rámci takmer dvojhodinového programu spojeného s vynikajúcimi hitmi a tiež hovoreným slovom zabavil všetky vekové kategórie. Nielen  známe piesne ale aj pán starosta vytiahli mnohé ženy  na miniparket pod pódiom, kde tanec bol príjemným spestrením nedeľného podvečera.

Na záver pán starosta odmenil každú ženu kvetom a milým slovom. Všetky odchádzali spokojné aj napriek tomu, že účasť bola o niečo nižšia ako po minulé roky, nakoľko už v médiách prebiehala výzva na dobrovoľnú karanténu kvôli korona vírusu a obmedzovanie účasti na väčších podujatiach.

 

5. Obecný ples

Nádherne vyzdobený priestor kultúrneho domu a krásne dámy  v plesových róbach po boku upravených pánov – to už je tradične známkou Obecného plesu v Bernolákove. Nakoľko ples počas svojej štvorročnej existencie  dokázal svoje kvality, lístky sa vypredali okamžite. Priestory, ktoré majú už čo to za sebou sa za pomoci šikovnej firmy opäť zmenili na reprezentatívne miesto, bohatá kvetinová výzdoba slávnostný dojem ešte umocňovala.

Úvod plesu patril žiakom a pedagógom ZUŠ v Bernolákove – dychový odbor spustil fanfáru a po nej  sa  sálou sa rozniesla melódia čarovných orieškov z rozprávky o Popoluške a milým tancom sa opäť odprezentovala naša ZUŠ.

Pán starosta nezabudol všetkých srdečne privítať, slovom i prípitkom a starostovským valčíkom zahájiť „plesanie“.

O hudbu sa postarala opäť kapela BETTER TIME.

V programe tohtoročného plesu sa predstavili šikovné speváčky zo zoskupenia LADY COLLORS, ktoré potešili plesajúcich hostí známymi hitmi.

Vynikajúci catering, lahodné nápoje, skvelá hudba, zábavné fotografovanie s fotoboxom od PhotoCube čo iné si na plese priať? Už azda iba nejakú tú výhru v tombole.

O ceny do tomboly sa už tradične postarali obec, podnikatelia a firmy z Bernolákova, za čo im patrí veľká vďaka.

Detský karneval

Tradične, koncom februára sa v kultúrnom dome poschádzali rôzne rozprávkové bytosti, víly, škriatkovia, princezné, čarodejnice, draci, ale aj včielky, motýle, kostlivci, hasiči – no masky od
výmyslu sveta – aby sa spoločne zabavili, zatancovali a pripomenuli si, že vo fašiangovom období sa nemusia baviť iba dospelí. Privítal ich šašo Maroš a dídžejka Elka, ktorí sa postarali o rôzne súťaže a dobrú hudbu. Našli sa aj takí, ktorí spočiatku váhali, či sa do toho farebného kolotoča zapojiť, ale po chvíli už svoje rozpaky odhodili a smialo sa, tancovalo a súťažilo až do konca. Všetkých, ktorí sa oddali súťaženiu potešili drobné sladkosti a kto veľmi vysmädol, mohol sa pri „bare“ osviežiť chutným čajíkom.

Mikuláš v Bernolákove

V sobotu 7.12. bolo v centre obce veselo. Na Školskej ulici sa konali vianočné trhy, kde si bernolákovčania mohli dopriať najmä rôzne dobroty. Popoludní pred kultúrny dom zavítal tak ako každý rok Mikuláš s čertom. Prišiel potešiť deti, prihovoril sa im vypočul si básničky, riekanky, pesničky, porozprával sa s nimi a nezbedníkov poslal za čertom, ktorý aj napriek divokému výzoru bol nakoniec tiež k deťom milý a ochotne sa s nimi vyfotografoval. Na záver podujatia Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil tradičný vianočný strom.

Adventný koncert Janka Lehotského

Tohtoročný adventný koncert ktorý sa uskutočnil v druhú adventnú nedeľu v krásnej sále bernolákovského kaštieľa sa niesol v znamení skvelého koncertu legendy slovenskej populárnej hudby Janka Lehotského. Skladateľ ale aj interpret sa zaskvel nie len so svojimi známymi hitmi z čias Modusu ale aj soulovými, bluesovými i šansónovými piesňami z nekonečne bohatej palety jeho tvorby. Typický jemne zastretý hlas a výborná klavírna interpretácia sú u Janka Lehotského nenapodobiteľnými a originálnymi. Interpret a najmä nesmierne plodný skladateľ so širokým hudobným záberom nesklamal a potešil vypredanú sálu veľmi príjemným koncertom, ktorý výborne zapadol do atmosféry adventu.

Deň úcty k starším

Mesiac október je všeobecne ponímaný ako mesiac kedy si na Slovensku častejšie pripomíname spoluobčanov, ktorí už odovzdali svoj diel práce, povinností, času, vo svojich zamestnaniach, v rodinách, v spoločnosti. Býva zvykom, že v októbri si starosta obce nájde čas na stretnutie so seniormi ktorí žijú v Bernolákove. Tak tomu bolo aj tento rok. V sobotu 19.10. sa stretli starší občania v hojnom počte v kultúrnom dome. Na úvod sa im tradične prihovoril starosta obce. Potom sa na
pódiu objavili populárni muzikanti zo skupiny SENZUS, ktorí svojimi pesničkami prítomných zabávali takmer dve hodiny. Bernolákovskí dôchodcovia posedeli pri občerstvení i vínku, pobesedovali so známymi, zaspievali si spolu s kapelou, viacerí si zatancovali. V preplnenej sále vládla príjemná atmosféra, kde starosta obce posedel so svojimi skôr narodenými spoluobčanmi až do záveru podujatia.