DEŇ OBCE BERNOLÁKOVO 2023

Dňa 3. júna 2023 sa v areáli J. Popluhára konalo podujatie Deň obce Bernolákovo, ktoré už tradične
privítalo nielen obyvateľov našej obce ale aj mnoho ďalších návštevníkov.

Program bol naozaj pestrý, počas dňa sa konali futbalové, volejbalové i tenisové zápasy. Svoje
kuchárske schopnosti si porovnávali tímy v súťaži vo varení gulášu a fazuľovice. Deti si užili chvíle
nielen na Žabáku, kde pre ne boli prichystané rôzne súťaže či maľovanie na tvár ale aj pri hlavnom
pódiu na divadelnom predstavení Cirkusové trampoty. Nechýbala prezentácia stredovekého tábora,
ktorá zaujala všetky vekové kategórie. Atmosféru počas dňa dotvárali vystúpenia súborov, žiakov ZUŠ
Bernolákovo a hudobné vystúpenia rôznych žánrov. Ako každý rok bola veľkým lákadlom tombola,
ktorá bola naozaj bohatá a výhercovia si odniesli až 32 cien.

Ďakujeme všetkým, ktorý Deň obce 2023 zažili spolu s nami.

1. Bernolákovský vínny festival

Dňa 5. mája 2023 sa konal premiérový prvý ročník Bernolákovského vínneho festivalu. Návštevníci mali možnosť degustovať celú škálu vín od bielych, ružových, červených až po šumivé. Príjemnú a pohodovú atmosféru dotváralo nielen víno, ale aj zoskupenie hudobníkov Excess Quartet. Účasť bola naozaj vysoká, a preto sa tešíme na ďalší ročník.

Bernolákovský Majáles 2023

Dňa 30. apríla sa pred kultúrnym domom uskutočnilo podujatie Majáles, ktorého sa zúčastnili obyvatelia i návštevníci obce.

Podujatie bolo sprevádzané vynikajúcim kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpila tanečná skupina Niagara, S3T KIDZ a žiaci Základnej umeleckej školy Bernolákovo. Príjemnú atmosféru vytvorila hudobná skupina Lolaband a DJ Laco Miki Mikuš.

Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, maľovanie na tvár i milé divadelné predstavenie „Sú hviezdy len pre hviezdy“.

Návštevníkom podujatia sa veľmi páčila aktivita obecnej knižnice, počas ktorej si mohli vo vnútorných priestoroch kultúrneho domu odkúpiť vybrané knihy za symbolické ceny.

Ocenenie za záchranu života

Dňa 14.2.2023 hliadka obecnej polície vo večerných hodinách po 20:15 hod. bola upozornená, že neznámy muž chce skočiť pod idúci vlak. Po rýchlom zásahu hliadky obecnej polície v poslednej chvíli nešťastiu zabránili. Starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič  uvedený čin príslušníkov obecnej polície odmenil Patrika Cesneka a Igora Vaneka ocenením za záchranu života.

príloha foto 2x /záchrana 1,2/

Príslušníci obecnej polície sú pravidelne školení lekármi operačného strediska linky 155 pre  rýchle podanie prvej pomoci pacientom do príchodu výjazdu RZP. Takéto výjazdy sú ojedinelé. Linkou 155 boli príslušníci obecnej polície vyslaní na pomoc s prístrojom AED dňa 31.1.2021 o 20:24 hod., 27.8.2022 o 11:23 hod., 19.2.2023 o 01:02 hod., a 4.4.2023 o 11:07 hod.

 

Dňa 8.3.2023 hliadka obecnej polície bola vyrozumená, že pri obchodnom stredisku leží osoba, ktorá potrebuje pomoc. Po rýchlom presune hliadky bola ležiacej osobe podaná predlekárska zdravotná pomoc do príchodu výjazdu RZP.

Spomienková slávnosť

Dnes, dňa 4. apríla 2023, sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce.

Pri tejto príležitosti starosta obce Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., prednostka Okresného úradu Senec Mgr. Katarína Sowiňska, Ing. Norbert Lacko a pani Šmihlová zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili vence pri pamätníku pripomínajúcom túto udalosť.

Svojimi príhovormi tiež pripomenuli, že život v mieri nie je samozrejmosťou a vyjadrili úctu všetkým, ktorí za mier bojovali.

Počas slávnosti si prítomní vypočuli aj prednes básne žiaka Základnej školy Andreja Kosorína.

 

Pietny akt moderovala obecná poslankyňa Mgr. Iva Pipíšková.

Pre záchranu životov v obci Bernolákovo pribudli dva nové Automatické externé defibrilátory (AED)

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia rýchle a účinné použitie. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

 

Prvý AED prístroj v obci využíva už niekoľko rokov obecná polícia a v posledných mesiacoch bola vyžiadaná súčinnosť Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a prístroj použili dvakrát. Tieto zásahy boli, žiaľ, neúspešné, ale motivovalo nás to k tomu, že takéto prístroje musia byť pre občanov dostupnejšie, aby mohli byť účinné. Pri záchrane života rozhoduje každá minúta.

Preto obec zakúpila dve nové AED zariadenia. Jedno bude od budúceho týždňa nonstop k dispozícii vo vyhrievanej skrinke na budove obecného úradu a druhé AED dostal od 26.10.2022 k dispozícii Dobrovoľný hasičský zbor obce Bernolákovo (DHZO).

Prístroj bude zaregistrovaný v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že keď niekto zavolá tiesňovú linku 112 či 155, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme v obci a upresnia, kde je umiestnený. Vďaka defibrilátoru tak môže každý občan obce poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXltzjLv0-M

Nová materská škola

Dňa 18.10.2022 bolo odovzdané stavenisko novej materskej škôlky zástupcom zhotoviteľa spoločnosti Riss plus s.r.o. aj za účasti stavebného dozoru Ing. Igora Filípeka.

Nová materská škola bude stáť na Kondrótovej ulici hneď vedľa prvej budovy materskej školy spustenej do prevádzky v septembri 2021. Kapacitne poskytne priestor pre 96 detí, bude mať vlastnú kuchyňu, ktorá bude variť aj pre deti z pôvodnej budovy a stravu tak už nebude potrebné dovážať. Tým by sa zvýšila celková kapacita detí v materských školách v Bernolákove na 457 detí.

Výstavba je plánovaná na 12 mesiacov, ale dúfame, že by práce mohli postupovať cez slabšiu zimu intenzívnejšie. Stavba by tak mohla byť do užívania odovzdaná už budúci školský rok v septembri 2023.

Prístavba základnej školy

V Bratislavskom kraji chýba viac ako 9000 miest v školách a 360 kmeňových tried. Najviac tieto kapacity chýbajú v seneckom okrese, ako aj vo vybraných častiach hlavného mesta Bratislava. Obec Bernolákovo dňa 19.8.2022 za účasti vzácnych hostí a s nadšením z očakávania novej 10 triednej školy odovzdala stavenisko zhotoviteľovi.

Výstavbu novej školy prišli podporiť významní hostia, napríklad pán Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pán Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcovia úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec, či poslankyne a poslanci obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Podujatia sa zúčastnili riaditeľky škôl, a tiež predsedníčky, predsedovia a zástupcovia miestnych organizácií.

Okrem ďalších hostí sa podujatia zúčastnil architekt tohto projektu pán Róbert Bakyta, stavebný dozor Igor Filípek a zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Milanko s.r.o.

Podľa tradičnej ľudovej kultúry boli pracovné obyčaje pri stavebných prácach, najmä pri začatí a ukončení stavby nového domu. Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov  vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou vodou, posvätené byliny či obrázky svätých. Preto osobitnú úlohu plnili pán Branislav Čaniga, miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi a pán Rastislav Hargaš miestny zborový farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bernolákove, ktorí krátkym príhovorom a modlitbou požehnali základný kameň stavby.

Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na základných školách viac ako zdvojnásobil. Zo 433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022. A trend je stále rastúci. Stará budova našej školy má aktuálne 11 kmeňových tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve ako počítačové učebne. A chýba tu jedáleň. Kapacitu týchto priestorov sme už maximálne využili. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme čiastočne dostavbu novej základnej školy s kuchyňou.“,  priblížil situáciu starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič.

Projekt podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o cca 200 až 250 žiakov. Okrem vybudovania tried je súčasťou aj dobudovanie zázemia pre pedagógov, vybudovanie kuchyne a jedálne vrátane ich vybavenia, ale tiež aktivity zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy školy spolu s výmenou vybavenia kotolne. Dostavba je spojená s pôvodným objektom spojovacím krčkom, v novej dostavbe je riešený aj výťah, a preto sa tak celý komplex školy stáva bezbariérovo prístupný, čomu je prispôsobené aj rozšírené hygienické zázemie.

V neposlednom rade, v zmysle podmienok SMART konceptu vzdelávania, obsahuje projekt aj zelené opatrenia – vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a aj výsadbu nových stromov v areáli školy.

Celý objekt šetrne narába s dažďovou vodou, zadržiava ju v nádržiach a spätne využíva na zavlažovanie okolitej zelene. Pôvodné detské ihrisko bude kompletne zrekonštruované a v poslednej fáze výstavby späť vrátené do areálu doplneného o novú zelenú výsadbu.

Pri vstupe do školy budú vyhradené parkovacie boxy pre rýchly nástup a výstup. A zároveň vzniknú aj nové parkovacie miesta, ktoré určite ocenia aj návštevníci centra obce alebo vedľa ležiaceho kostola.

Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región mal dlhodobo obmedzené možnosti získať externé zdroje na rozšírenie kapacít základných škôl. Dokázali sme však presvedčiť Brusel o význame a potrebe tejto investície a vybojovali sme vyše 60 miliónov eur. Výbornú prácu odviedli aj obce a mestá, ktoré v krátkom čase dokázali pripraviť náročné projekty“, vysvetlil župan Juraj Droba.

Projekt by mal byť ukončený do 16 mesiacov. Dotácia na výstavbu predstavuje sumu 2,85 milióna eur, obec z vlastných a úverových zdrojov dofinancuje rozdiel do 4,4 milióna eur, čo predstavuje predpokladanú konečnú cenu stavby.

Treba spomenúť, že projekt počíta aj s 2. fázou. A to výstavbou budovy, ktorá bude predovšetkým slúžiť ako telocvičňa pre deti zo základnej školy. Budú môcť cvičiť na vnútornom aj vonkajšom ihrisku podľa počasia súčasne, Keďže strecha budovy je využitá čiastočne ako zelená strecha a čiastočne je na nej umiestnené ihrisko.

Nebude to len telocvičňa. Priestor samotnej palubovky je 2,5 krát väčší ako súčasná sála v kultúrnom dome. Obec tak získa reprezentatívny priestor s kapacitou približne 500 osôb na usporadúvanie plesov, konferencií, divadelných predstavení, koncertov a podobne.

Zámer počíta aj s pretvorením celého areálu na Školskej ulici posunutím plotov základnej školy, vytvorením nových chodníkov s cyklochodníkmi, bude osadené nové workoutové ihrisko a z areálu tak vznikne čiastočne otvorené priestranstvo, ktoré sa stane súčasťou centra obce. Autobusová zastávka na Dukelskej ulici dostane úplne nový vzhľad a opravia sa povrchy chodníka a vozovky v okolí.  Školská ulica sa tak stane ešte ideálnejším miestom pre organizovanie trhov či jarmokov.

Na financovanie druhej fázy tohto projektu sa obec zapojí zo žiadosťou o dotáciu do plánu obnovy.

None

Reštaurátorské práce

Pod mostom nad Čiernou vodou pri detskom ihrisku Žihadielko bol v strednom pilieri umiestnený opracovaný kameň. Mal by pochádzať z dvora pri kaštieli, nesie barokové črty. Ide o šambránu z 18. storočia a dlhé roky o jeho existencii okoloidúci ani netušili. Všímaví páni Jaroslav Vokoun a Ivan Jurča na tento nález upozornili vedenie obce a začali sa záchranné práce. Pri príprave riečiska na túto nevšednú záchrannú operáciu pomáhal Andrej Viglaš. Cieľom bolo uvoľniť artefakt z mostného piliera, vytiahnuť ho zo studenej októbrovej vody a odovzdať do rúk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, konkrétne katedre reštaurovania. Garantom reštaurovania bol doc. Mgr. Art. Gabriel Strassner. Asen Cvetanov, študent reštaurovania, zreštauroval v spolupráci a pod odborným dohľadom Mgr. Art. Zuzany Machátovej, PhD., a Mgr. Art. Ivana Pilného celú šambránu o veľkosti 102 x 27 x 27 cm z jemnozrnného pieskovca a o postupe  a priebehu obci spísal Správu o obnove šambrány, v ktorej sa uvádza, čo po transporte na akademickú pôdu bola šambrána očistená od machov a lišajníkov, stav kamennej hmoty bol stabilizovaný petrifikačným roztokom. Reštaurátori odstránili nevhodnú cementovú vrstvu  a domodelovali všetky absenutujúce hmoty. Šambrána bude umiestnená v našej obci na reprezentujúcom mieste, ktoré bude z hľadiska prostredia vhodné pre umiestnenie pamiatky tohto druhu a materiálu.