Zápis žiakov do ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Bernolákove oznamuje, že Talentové skúšky nových žiakov do Základnej umeleckej školy v Bernolákove budú v dňoch 22. a 23. mája od 13:00 do 18:00 hod. v budove Spojenej školy (bývalá PTŠ) na Svätoplukovej ulici č. 38.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente:

2017-zapis-do-ZUS (.pdf)

Zmena prednosti v jazde. Lokalita JUH.

Važení občania,

od 1. mája 2017 začne na všetkých križovatkách v južnej časti obce platiť PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH ZPRAVA (hovorovo pravidlo pravej ruky). Jedná sa o všetky križovatky vnútri obytnej zóny, ktorá je ohraničená ulicami Trnavská, Lúčna a Figová.

PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH SPRAVA bude platiť na každej nasledujúcej križovatke vnútri obytnej zóny:

 1. od križovatky Trnavskej s Nevädzovou, Púpavovou, Dunajskou a Lesnou
 2. od križovatky Lúčnej s Jabloňovou
 3. od križovatky Figovej s Broskyňovou

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vás žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a pozornosť a prispôsobili Vašu jazdu motorovým vozidlom novým podmienkam.

Dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že táto lokalita je označená značkou IP 28a – Obytná zóna, kde vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V tejto zóne sa musíte navzájom rešpektovať.

Napriek uvedenému dopravnému značeniu je veľa vodičov, ktorí túto značku nerešpektujú a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Vznikajú tým zbytočné konflikty a napätie medzi susedmi. Tomuto všetkému sa dá ľahko predísť uvedomením si zložitej dopravnej situácie v tejto lokalite a rešpektovaním dopravného značenia.

Prosíme Vás o spoluprácu, informujte svojich známych a susedov o zmene dopravného značenia od 1. mája 2017 (prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava) a dodržujte najvyššiu dovolenú rýchlosť v tejto lokalite. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnosti cyklistov a chodcov a zároveň upokojíte dopravu.

 

Za spoluprácu ďakujeme.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

diskusia k tejto téme:
https://www.bernolakovo.sk/diskusne-forum/tema/zmena-prednosti-v-jazde-lokalita-juh/

Práve vyšlo nové číslo časopisu Bernolák – 1 – 2017

Veľká noc prináša zábavu. Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie.
Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny
a usídlia sa tam počas celého roka.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje starosta obce,
zamestnanci obecného úradu a redakčná rada časopisu Bernolák.


Vyberáme z obsahu:

Zmena dopravy
Referát dopravy informuje o zmenách v južnej časti obce.
str. 2

Deň na dvoch kolesách
Príďte podporiť podujatie so zápisom do knihy rekordov.
str. 18

Beh pre beh
Online prihlasovanie na 4. ročník dobročinného behu je spustené.
str. 18

Voda v Bernolákove
Aké peripetie sprevádzali zavedenie pitnej vody do našej obce?
str. 20

CELÝ ČASOPIS V PDF FORMÁTE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU:
casopis-Bernolak-1-2017.pdf

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.

Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať.

 1. Formou vývozu – zakúpením hnedej smetnej nádoby (objem 120 l) s vývozom 1x za 14 dní
 2. Domácim kompostovaním – kompostérom zakúpeným alebo vlastne vyrobeným

Na tento účel obyvateľ Bernolákova podá na Obecný úrad, referát životného prostredia, Bernolákovo „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby znáša obyvateľ a obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

 

Do hnedej zbernej nádoby vhadzujte:

 • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:

 • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

 

ŽIADOSŤ  O  ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

FORMULÁR: ziadost-o-zapojenie-do-zberu-BRO-Bernolakovo (.pdf)

Poďakovanie Adamovi Šípošovi

Vážená obecná polícia

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za nahlásenie poruchy a úniku plynu spoločnosti SPP, hlavne Vášmu kolegovi p. Šípošovi, ktorý išiel okolo (ulica Tajovského) a daný únik zaregistroval a nahlásil.

Naštastie sa nič vážne nestalo a do pár hodín bola porucha (vadné tesnenie) odstránená zamestnancami SPP.

Za promntnost a ochotu Obecnej polície ešte raz pekne ďakujeme.

– Bolediš & Boldišová Tajovskeho 28/A –

CYKLOMARATÓN

29. APRÍLA v čase medzi 9:00 a 15:00 príďte na bicykloch absolvovať trasu Bernolákovo – Nová Dedinka a späť.

Staňte sa účastníkom podujatia, ktoré má šancu byť zapísané do Knihy slovenských rekordov.

9:00 – 15:00
Štart a registrácia v Bernolákove pred Kultúrnym domom.

Registrácia v Novej Dedinke ihrisko na Nábr. Čiernej vody.

Od 15-tej hod. bude pred  KD v Bernolákove program:

 • kapela Accoustic boom
 • Ján Kočiš majster sveta v cykloakrobatike
 • moderátor Juraj Lörincz
 • zápis do knihy rekordov
 • občerstvenie
 • drobný darček a nápoj pri registrácii

Čím viac nás bude, tým väčšia šanca na rekord!

Podujatie je realizované v spolupráci s obcou Nová Dedinka a agentúrou Slovenské rekordy.