Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene.

Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať.

  1. Formou vývozu – zakúpením hnedej smetnej nádoby (objem 120 l) s vývozom 1x za 14 dní
  2. Domácim kompostovaním – kompostérom zakúpeným alebo vlastne vyrobeným

Na tento účel obyvateľ Bernolákova podá na Obecný úrad, referát životného prostredia, Bernolákovo „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Náklady na zberné nádoby znáša obyvateľ a obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

 

Do hnedej zbernej nádoby vhadzujte:

  • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:

  • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky

 

ŽIADOSŤ  O  ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

FORMULÁR: ziadost-o-zapojenie-do-zberu-BRO-Bernolakovo (.pdf)

Poďakovanie Adamovi Šípošovi

Vážená obecná polícia

Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za nahlásenie poruchy a úniku plynu spoločnosti SPP, hlavne Vášmu kolegovi p. Šípošovi, ktorý išiel okolo (ulica Tajovského) a daný únik zaregistroval a nahlásil.

Naštastie sa nič vážne nestalo a do pár hodín bola porucha (vadné tesnenie) odstránená zamestnancami SPP.

Za promntnost a ochotu Obecnej polície ešte raz pekne ďakujeme.

– Bolediš & Boldišová Tajovskeho 28/A –

CYKLOMARATÓN

29. APRÍLA v čase medzi 9:00 a 15:00 príďte na bicykloch absolvovať trasu Bernolákovo – Nová Dedinka a späť.

Staňte sa účastníkom podujatia, ktoré má šancu byť zapísané do Knihy slovenských rekordov.

9:00 – 15:00
Štart a registrácia v Bernolákove pred Kultúrnym domom.

Registrácia v Novej Dedinke ihrisko na Nábr. Čiernej vody.

Od 15-tej hod. bude pred  KD v Bernolákove program:

  • kapela Accoustic boom
  • Ján Kočiš majster sveta v cykloakrobatike
  • moderátor Juraj Lörincz
  • zápis do knihy rekordov
  • občerstvenie
  • drobný darček a nápoj pri registrácii

Čím viac nás bude, tým väčšia šanca na rekord!

Podujatie je realizované v spolupráci s obcou Nová Dedinka a agentúrou Slovenské rekordy.

Kabaret Milana Markoviča a Pánov bratov Na plnú hu(d)bu

Kabaret stále populárneho humoristu, satirika a glosátora, ktorý v rôznych slovenských a českých televíziách zabával divákov dlhé roky, sme tentokrát privítali na javisku ale aj medzi divákmi v našom Kultúrnom dome. Stále pohotový Milan Markovič spolu so svojimi osvedčenými “spoluhráčmi” Robom Puškárom a Petrom Niňajom prišli zabaviť svojich priaznivcov a určite nesklamali. Milan Markovič v poloimprovizovanom predstavení skvele spojil javisko s hľadiskom a vytvoril príjemnú, priam rodinnú atmosféru i veselú a uvoľnenú náladu.

Excelntné až bravúrne hudobné výkony Pánov bratov, kde Robo Puškár predviedol virtuóznu hru na množstve najrôznejších nástrojov vyvolali dokonca skandované potlesky. Trojica protagonistov predviedla, že inteligentný humor, dobrá hudba a vtipné pesničky majú svoju opodstatnenosť v každej dobe.