Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

10. zasadnutie OZ 26.3.2024

SÚBOR VIDEO
Dátum: 20.03.2024
Počet videní: 704
1 min. čítania

Prinášame vám dokumenty k 10. zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

Prinášame vám dokumenty k 10. zasadnutiu obecného zastupiteľstva s termínom konania 26.3.2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka Veľkosť: 145.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2024
10. zasadnutie OZ - podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Doplnen∞_Návrh_opakované_uzatvorenie zmlúv o nájme bytu_bytov∞ dom_Hlavná 112.pdf, Informácia o stave obstarávania nového územného plánu.pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Kontrola plnenia uznesení.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/1.Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech ºiadateûa spol. UNA Inovatívne domy, s. r. o..pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/10 ªiados£ o o zriadenie vecného bremena a zmluvy o zriadenie vecn∞ch bremien - Boroτ,Boroτová.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/11 Zámer na odkúpenie pozemku od spoloƒnosti NDS.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/2. Návrh na schválenie zámeru na zriadenie vecného bremena 16.záhrad -p. Emil µpalda.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/3. Návrh na schválenie zámeru na zriadenie vecného bremena p. Branick∞.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/4. Zámer na odkúpenie obecného pozemku p.Kuruc.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/5. Zámer na prenájom obecného pozemku SPS.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/6. ªiados£ o kúpu obecného pozemku p. Belick∞.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/7. ªiados£ o odkúpenie obecného pozemku _Gécová.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/8. ªiados£ o odkúpenie ƒasti ob. pozemku_p.Benƒek.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/9. ªiados£ o zriadenie vecného bremena a zmluvy o zriadenie vecn∞ch bremien _SHELL.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteûností/Materiál urƒen∞ na 10 zasadanie.pdf, Monitorovacia správa o vyhodnotení akƒného plánu dokumentu PHRaSR.pdf, Návrh na mimosúdne vysporiadanie.pdf, Návrh na úpravu rozpoƒtu ƒ. 1 po pripomienke.pdf, Návrh na úpravu rozpoƒtu ƒ. 1.pdf, Návrh na vymenovanie náƒelníka obecnej polície Bernolákovo.pdf, Návrh na zaradenie do siete Mµ.pdf, Návrh na zaradenie do siete τk.jedáleσ.pdf, Návrh VZN ƒiastoƒná úhrada.pdf, Návrh VZN o poplatku za zneƒis£ovanie ovzduτia.pdf, Návrh VZN o symboloch obce.pdf, Návrh VZN o vykonaní ochrannej dezinfekcie a deratizácie na území Obce Bernolákovo.pdf, Správa o v∞sledku kontroly- Kontrola objednávok a faktúr 2021 - 2023.pdf, Zadanie pre spracovanie Urbanistickej τtúdie Zóna Poûná.pdf, Zásady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf
Veľkosť: 38.3 MB Formát: zip Dátum: 21.3.2024
Uznesenia Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024
Zápisnica Veľkosť: 491.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.4.2024
Odpovede na interpelácie Veľkosť: 553 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2024

Video