Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 29.02.2024
Počet videní: 1446
4 min. čítania
Slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy

S cieľom predísť problémom s nedostatočnou kapacitou a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v jednej z najdôležitejších inštitúcií v obci, sa začala v roku 2022 realizácia projektu Dostavby základnej školy.

S cieľom predísť problémom s nedostatočnou kapacitou a zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v jednej z najdôležitejších inštitúcií v obci, sa začala v roku 2022 realizácia projektu Dostavby základnej školy.

Dnes, 29.2.2024, 559 dní od poklepania základného kameňa stavby projektu Dostavby Základnej školy Bernolákovo sa konalo jej slávnostné otvorenie za prítomnosti viacerých významní hostí.

Úvodom privítal starosta obce hostí na tejto dôležitej udalosti. V príhovore vyzdvihol významné detaily o stavbe či o samotnom financovaní projektu. Osobitne poďakoval všetkým, ktorí sa na realizácii tohto projektu podieľali.  Starosta odovzdal slovo predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jurajovi Drobovi, MBA, MA, ktorý spolu so zamestnancami úradu Bratislavského samosprávneho kraja boli veľmi nápomocní pri získaní dotácie, bez ktorej by financovanie výstavby nebolo možné.

Technické riešenie prítomným priblížil autor projektu Ing. arch. Róbert Bakyta, ktorý spolu so svojím tímom z ateliéru BAKYTA ARCHITEKTI, stál za vypracovaním projektovej dokumentácie.

Mgr. Adriana Moldová, riaditeľka Základnej školy Bernolákovo, tak privíta už 11.3.2024 prváčikov, ktorí sa do nových priestorov sťahujú. Z celkového počtu 8 tried prvákov sa sem presúvajú aj tí, ktorí sa vyučovali v dočasne vytvorených učebniach v kultúrnom dome.

Okrem ďalších hostí sa slávnostného otvorenia tiež zúčastnil a budove požehnal miestny farár Rímskokatolíckej cirkvi, pán Branislav Čaniga a Rastislav Hargaš, zborový farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bernolákove.

Vďaka tomuto projektu, ktorý realizovala spoločnosť MILANKO spol. s r. o. sa kapacita základnej školy zvýšila o 10 tried. Okrem samotných učební projekt zahŕňa aj nové zázemie pre učiteľov, modernú kuchyňu a jedáleň s príslušným vybavením, ako aj opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti budovy. Súčasťou projektu je aj implementácia zelených opatrení, ktoré sú v súlade s modernými trendmi v oblasti vzdelávania a environmentálnej udržateľnosti. Medzi tieto opatrenia patria vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a nová výsadba stromov na území školy.

Tento projekt predstavuje dôležitý krok v rozvoji vzdelávania a infraštruktúry v obci Bernolákovo. Slávnostné otvorenie Dostavby Základnej školy je nielen dôkazom o úspešnej spolupráci medzi verejnými a súkromnými subjektmi, ale aj zárukou kvalitného vzdelávania pre súčasnú a budúcu generáciu žiakov.

Video