Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2024

Dátum: 20.02.2024
Počet videní: 448
5 min. čítania

Schválenie návrhu rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2024.

Vážení občania, dnes, 20.02.2024, sa koná 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bolo jedným z bodov programu schválenie návrhu obecného rozpočtu na rok 2024.
Za schválenie hlasovalo všetkých 11 prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 
 
Nižšie Vám prinášame prehľad vybraných projektových investícií, ktorých realizácia je naplánovaná na rok 2024:
 
 • Rekonštrukcia rozvodov elektriky v objekte ZŠ Komenského, vrátane školskej jedálne a kuchyne – rekonštrukciou príde k vyriešeniu nevyhovujúceho stavu rozvodov elektrického vedenia
 
 • Znižovanie energetickej náročnosti objektu ZŠ Školská 1 – zahŕňa zateplenie plášťa školy, výmeny okien a rozvodov kúrenia a radiátorov. Realizácia je plánovaná v rámci výzvy na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov z Program Slovensko. Spoluúčasť obce by predstavovala 15%, t.j. 85% nákladov by bolo hradených zo fondov EÚ.
 • Exteriérové úpravy areálu ZŠ Školská 1 a Dostavby základnej školy – investícia zahŕňa dokončenie vonkajšieho ihriska pri Dostavbe Základnej školy Školská 1, osadenie hracích prvkov a dopadových plôch, úpravu vonkajších plôch medzi ZŠ Školská 1 a rodinným domom na rohu Dukelská a Školská ulica
 • Vybudovanie prechodu pre chodcov na križovatke Trnavská/Poľná, Tabaková/Obilná a na Dukelskej ulici - vybudovanie troch nových zabezpečených prechodov pre chodcov v obci, ktoré budú samozrejme osvetlené
 • Vybudovanie chodníka na ulici Gróbska, vrátane spomaľovačov dopravy - vybudovanie chodníka na pravej strane Gróbskej ulice spolu s osadením spomaľovačov
 • Poštová ulica - rekonštrukcia povrchu vozovky - I. etapa - vzhľadom na nevyhovujúci stav ulice Poštová je zámerom v roku 2024 realizovať prvú časť od Dukelskej po Viničnú a zároveň odstránenie havarijných výmoľov a výtlkov na ulici
 • Vybudovanie chodníka od Horného dvora cez Gaštanovú alej po Svätoplukovu ulicu – nakoľko obec začala v roku 2023 postupne revitalizovať objekt Horného dvora a v lete 2024 plánuje otvoriť prvú časť objektu Horného dvora aj pre verejnosť (sídlo Obecnej polície) z dôvodu dostupnosti objektu plánuje vybudovanie chodníka od Gaštanovej aleje po Horný dvor
 
 • Položenie asfaltového povrchu na Obilnej ul.– vzhľadom na chýbajúcu časť spevnenej cesty na ulici Obilná pri bytovke pri Žabáku, plánuje obec rekonštruovať vozovku spolu s vybudovaním prvej časti chýbajúcej kanalizácie na ulici Obilná
 • Oprava elektroinštalácie v kultúrnom dome – súčasný stav bol na základe kontroly revízneho technika označený ako nevyhovujúci a z toho dôvodu je na ďalšiu prevádzku kultúrneho domu potrebná jej oprava
 • Verejné osvetlenie v obci – rozšírenie - obec plánuje vybudovať chýbajúcu časť verejného osvetlenia od objektu hydinární pozdĺž cyklochodníka až po Ivanku pri Dunaji
 • Vybudovanie vodovodu ulici Lekárenská – vybudovaním vodovodu bude mať viac ako 20 rodinných domov na Lekárenskej ulici pripojenie na verejný vodovod
 • Vodozádržné opatrenia v obci - v roku 2024 plánuje obec realizovať viacero investičných akcií na vybudovanie vodozádržných opatrení na odstránenie dlhodobých problémov s odvodom dažďovej vody. Nakoľko v zmysle platných predpisov nie je možné odvádzať dažďovú vodu do verejnej kanalizácie, obec plánuje realizovať zvod dažďovej vody do osobitných vsakovacích nádrží, resp. zelenej infraštruktúry.
 • Opatrenia na spomalenie cestnej premávky – vybudovanie spomaľovačov v obci na vybraných úsekoch za účelom upokojenia cestnej premávky
 
Celé znenie schváleného rozpočtu pre rok 2024 bude zverejnené na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce.
 
Občanov budeme o realizácií jednotlivých aktivít priebežne informovať na webovom sídle obce, v aplikácii Bernolákovo a facebookovej stránke obce.