Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

8. zasadnutie OZ 14.12.2023

SÚBOR VIDEO
Dátum: 21.12.2023
Počet videní: 1049
1 min. čítania

V prílohe Vám prinášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023.

V prílohe Vám prinášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka Veľkosť: 164.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
8OZ-podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu.pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Kontrola plnenia uznesení/, Kontrola plnenia uznesení/Košieľka-plnenie uznesení z 07.11. 2023.pdf, Kontrola plnenia uznesení/Uznesenia z 07.11.2023-Kontrola plnenia.pdf, Košielka -Prerokovanie protestu prokurátora - k VZN 11-2022.pdf, Návrh na odvolanie náčelníka OcP/, Návrh na odvolanie náčelníka OcP/kosielka-nacelnik OcP.pdf, Návrh na odvolanie náčelníka OcP/oznámenie o vyhlásenie VK na náčelníka OcP Bernolákovo 14.12.2023.pdf, Návrh na zrušenie uznesenia 9_5_2023.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/košieľka úprava rozpočtu č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU príjmy 2023 - úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky 2023- úprava č. 41.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/Rozpočtové opatrenia 2023-4-OZ 41.pdf, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok/, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok/Košieľka-Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2024-OZ.pdf, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok/Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2024 - návrh.pdf, Návrh VZN dane/, Návrh VZN dane/Košieľka VZN dane po pripomienkach.docx, Návrh VZN dane/Košieľka VZN dane po pripomienkach.pdf, Návrh VZN dane/Navrh VZN 2024 dane po pripomienkach.docx, Návrh VZN dane/Navrh VZN 2024 dane po pripomienkach.pdf, Návrh VZN dane/Navrh VZN dane.docx, Návrh VZN dane/Navrh VZN o miestnych daniach .pdf, Návrh VZN dane/Pripomienky.doc, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Košielka k odpadom _ nakladanie.pdf, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Navrh VZN 2023 odpady_nakladanie po pripomienkach.pdf, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Vyhodotenie pripomienok.pdf, Návrh VZN o poplatkoch za odpady/, Návrh VZN o poplatkoch za odpady/Košielka k návrhu VZN poplatky za odpady.pdf, Návrh VZN o poplatkoch za odpady/Navrh VZN 2023 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavbené odpady po pripomienke.pdf, Návrh VZN o poplatkoch za odpady/Vyhodotenie pripomienok.pdf, Návrh_Uzatvorenie náj_zmluvy_na opak_nájom v nájomných bytoch.pdf, Plán zasadnutí OZ na rok 2024/, Plán zasadnutí OZ na rok 2024/Plán zasadnutí OZ pre rok 2024.pdf, Plán zimnej údržby/, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-00-DCSDCHZu.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-01-Situacia-cestnej-siete.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-02A-Situacia-siete-chodnikov-Sever.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-02B-Situacia-siete-chodnikov-Juh.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-03-Tabulkovy-prehlad-k-cestnej-sieti.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-04-Tabulkovy-prehlad-k-sieti-chodnikov.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-05-Situacia-zimnej-udrzby-cestnej-siete.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-06A-Situacia-zimnej-udrzby-siete-chodnikov-Sever.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-06B-Situacia-zimnej-udrzby-siete-chodnikov-Juh.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-07-Fotodokumentacia-cestnej-siete.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-08-Fotodokumentacia-siete-chodnikov.pdf, Plán zimnej údržby/2023-10-12-BER-0x-Tabulkovy-prehlad (1).xlsx, Plán zimnej údržby/Košielka_ zimná údržba2023_2024.pdf, Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015 – 2022.pdf, Správa z vykonanej kontroly/, Správa z vykonanej kontroly/Košieľka-Správa o výsledku kontroly- Prevody nehnuteľného majetku obce.pdf, Správa z vykonanej kontroly/Správa z vykonanej kontroly - Prevody nehnuteľností obce.pdf, Vybudovanie novej základnej školy v Bernolákove – variantné riešenia.pdf
Veľkosť: 22.4 MB Formát: zip Dátum: 21.12.2023
Uznesenia Veľkosť: 2 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
Zápisnica Veľkosť: 551.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023

Video