Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznanie

Dátum: 23.12.2017
Počet videní: 163
Daňové priznanie sa podáva: pri nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností alebo pri predaji , či darovaní- povinnosť podať daňové priznanie m...

Daňové priznanie sa podáva:

  1. pri nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností alebo pri predaji , či darovaní- povinnosť podať daňové priznanie má nadobúdateľ aj pôvodný vlastník
  2. pri zmenách napr.: vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, ukončenie stavby alebo zbúranie stavby

Daňové priznanie sa podáva od 1. januára do 31. januára kalendárneho roka za zmeny, ktoré nastali počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Je potrebné priniesť doklady a dostaviť sa na Obecný úrad Bernolákovo č. d. 5 alebo vyplniť tlačivo podľa zákona a doručiť osobne alebo zaslať poštou.

 

Pri nadobudnutí vlastníctva vydražením alebo dedením sa daňové priznanie podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia.

 

Doklady- stačia neoverené kópie:

  1. Kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva alebo dedičské rozhodnutie
  2. Stavebné povolenie
  3. Kolaudačné rozhodnutie

 

Ak nehnuteľnosť vlastní viac vlastníkov, môže daňové priznanie podať jeden vlastník za viacerých spoluvlastníkov, musia však doložiť vyplnené tlačivo Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, inak podáva každý vlastník daňové priznanie podľa svojho vlastníckeho podielu.

Po spracovaní daňového priznania obec doručí občanovi rozhodnutie v priebehu celého kalendárneho roka.