Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ CHCETE OZNÁMIŤ KORUPCIU

SÚBOR
Dátum: 24.07.2020
Počet videní: 8
V našej spoločnosti prevláda názor, že oznámiť korupciu nemá žiaden význam, pretože aj tak sa nič nedokáže a oznamovateľ si len narob...

V našej spoločnosti prevláda názor, že oznámiť korupciu nemá žiaden význam, pretože aj tak sa nič nedokáže a oznamovateľ si len narobí problémy. Avšak, ak sa polícia dozvie o korupcii v čase, kedy aktívne prebieha, má možnosť získať množstvo dôkazov a prípad vyriešiť.

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ CHCETE OZNÁMIŤ KORUPCIU

1.       Trestné stíhanie korupcie majú v rukách výlučne štátne orgány. Občania preto nemôžu podávať priamo na páchateľov žalobu, ale môžu polícii a prokuratúre oznamovať svoje podozrenia. Občan tak môže urobiť ústne na ktoromkoľvek útvare polície alebo na prokuratúre, či písomne. Pri ústnom oznámení musí príslušný pracovník spísať zápisnicu, ktorú občan podpíše. Písomné oznámenie nemá presne určenú formu. Stačí pravdivo a čo najpresnejšie opísať skutok. K podaniu môžu občania pripojiť aj rôzne dôkazy (listinné – ich fotokópie). Takéto podanie možno nazvať „Podnet na začatie trestného konania“ alebo „Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin“.

2.       Oznamovateľ trestného činu nemusí uviesť svoje identifikačné údaje (meno, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu a pod.), ale pre orgány činné v trestnom konaní má neanonymné oznámenie väčší význam. Ak z anonymného oznámenia vyplývajú konkrétne poznatky, polícia je povinná vybavovať aj takéto podanie.

Ak má svedok obavy, že by bol oznámením jeho totožnosti ohrozený jeho život alebo zdravie alebo jemu blízkej osobe, nemusia sa jeho údaje v spise uvádzať. O tom, či sú tieto obavy opodstatnené, rozhodne prokurátor.

3.       Oznamovatelia môžu mať obavy z prípadných právnych následkov, ak sa podozrivému nepodarí preukázať vinu. Ak si oznamovateľ preukázateľne vymýšľal a klamal, môže skutočne na súde skončiť on. Aj krivé obvinenie podľa ustanovenia § 345 Trestného zákona je totiž trestné. Ak boli uvedené iba pravdivé skutočnosti, nemá sa oznamovateľ čoho báť.

4.       Naopak, pri trestných činoch nepriamej korupcie a podplácania je možné vyhnúť sa trestnosti, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní. Ide o ustanovenie § 86 ods.1 písm. g) Trestného zákona, tzv.  účinná ľútosť, ktoré zaručuje beztrestnosť  v prípade, ak občan sľúbil dať alebo dal úplatok, pretože bol o to požiadaný.

 

SPÔSOB PODÁVANIA OZNÁMENÍ

  1. Oznámenie môžete podať písomne, ústne do zápisnice, telefonicky, e-mailom na adresu protikorupcia@bernolakovo.sk
  2. Písomné oznámenie podávate zodpovednej osobe alebo do podateľne obce Bernolákovo, ktorá je povinná oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
  3. Oznámenie ústnou formou do zápisnice sa uskutočňuje u zodpovednej osoby.
  4. Obec zriadila e-mailovú adresu protikorupcia@bernolakovo.sk, na ktorú môžu občania nahlasovať korupčné konanie alebo podozrenia na korupčnú činnosť.
  5. Telefonické oznámenie podávate na tel. čísle 0905 271 382.

 

 

postup pri oznameni korupcie.pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
postup pri oznameni korupcie.pdf Veľkosť: 100.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023