Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Dátum: 02.03.2022
Počet videní: 65
Vážení občania, vzhľadom na situáciu na Ukrajine si dovoľujeme konštatovať, že v tomto čase nie je dôvod na šírenie paniky. Obec z...

Vážení občania,

 

vzhľadom na situáciu na Ukrajine si dovoľujeme konštatovať, že v tomto čase nie je dôvod na šírenie paniky. Obec zverejnila na svojom webovom sídle dokument „Pomôcka pre civilnú ochranu obyvateľov k spohotoveniu jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne“ pre informovanie obyvateľov obce, ktorí o túto informáciu majú záujem. V prípade mimoriadnej situácie sa obec vždy riadi pokynmi Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Senci a nariadeniami vlády Slovenskej republiky. Oznamujeme, že obec zatiaľ v tejto súvislosti žiadne pokyny neprijala.

Obec má vypracovaný krízový plán v prípade mimoriadnej udalosti a taktiež určený krízový štáb, ktorý postupuje podľa vypracovanej dokumentácie CO aktualizovanej priebežne každé 3 mesiace, a ktorý postupuje podľa informácií z Okresného úradu v Senci a podľa nariadení vlády Slovenskej republiky. Obec nemá žiadne odolné a plynotesné úkryty.

Obec má len  jednoduché úkryty budované svojpomocne (JUBS), ide predovšetkým o pivnice, suterény, podzemné garáže domov.

 

JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE (1) Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu podľa prílohy č. 1 tretej časti vyhlášky MV SR č. 532/2006. (2) Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre jednoduché úkryty možno považovať za ochranné stavby až po vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné na pripravenosť stavieb plniť účel, na ktorý boli vybudované. (3) Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty musia spĺňať požiadavky na a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť, b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok, c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov, d) statické a ochranné vlastnosti, e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením, f) utesnenie.