Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Znečistenie jarku – Hlboká ulica

Dátum: 17.06.2021
Počet videní: 78
Vážení občania informujeme Vás, že na základe minulotýždňového upozornenia viacerých občanov na znečistenie jarku pozdĺž Hlbokej ulici...

Vážení občania informujeme Vás, že na základe minulotýždňového upozornenia viacerých občanov na znečistenie jarku pozdĺž Hlbokej ulici sme ihneď kontaktovali príslušné orgány a informáciu o správe kontroly prikladáme nižšie:

 

Dobrý deň, pán Láska,

SIŽP, IŽP BA Vám oznamuje, že dňa 10.06.2021 zaevidovala pod číslom 261/2021 Váš podnet zo dňa 10.06.2021 vo veci poškodzovania vôd v Bernolákove na Hlbokej ulici. Toho istého dňa približne o 09.50 hod. pracovníci inšpekcie vykonali šetrenie podnetu spojené s miestnym zisťovaním v uvedenej lokalite.

Na poskytnutých fotografiách je zachytená sfarbená voda v odvodňovacom jarku, nie je jasné z ktorého kanálu pochádza sfarbenie, keďže nad zachyteným sfarbením sú dve kanalizačné výuste.

Vykonaným šetrením neboli zistené už žiadne stopy po sfarbení, ani zápach vôd v odvodňovacom jarku. Do jarku má vyústenie viacero odtokov z povrchového odtoku, pri žiadnom nebolo pozorované sfarbenie. Jarok bol prezretý od miesta pozorovaného znečistenia až po jeho vyústenie do vodného toku Čierna voda, približne v ¼ prezretej trasy na vyústení do vodného toku Čierna voda je koryto odvodňovacieho jarku suché, pravdepodobne dlhšiu dobu. Usudzujeme, že vody vodného toku Čierna voda popísanou udalosťou neboli znečistené, ani nijako ohrozené.

Bola vykonaná aj obhliadka okolia Penziónu Pálenica, taktiež bez stôp možnej súvislosti s pozorovaným sfarbením a zápachom v odvodňovacom jarku.

Šetrením nebolo zistené porušenie ustanovení vodného zákona, ani preukázané naplnenie znakov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.

S pozdravom

Na základe výsledku kontroly žiadame občanov, aby pri podobných situáciách neváhali a ihneď kontaktovali príslušné orgány :

  1. Obecná polícia Bernolákovo:  0918 882 222
  2. Zelenú linku Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov 0800 144 440 – pracovné dni od 08:00 do 16:00
  3. Inšpektorát životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd  0903 770 102