Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA

SÚBOR
Dátum: 21.10.2022
Počet videní: 8
Informujeme oprávnených voličov, ktorí majú ku dňu vykonania volieb dňa 29.10.2022 nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany vere...

Informujeme oprávnených voličov, ktorí majú ku dňu vykonania volieb dňa 29.10.2022 nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a osoby, ktoré v deň konania volieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, o možnosti podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 185/2022 Z. z. Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Žiadosť je možné podať od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12:00 hod. Mgr. Petre Sabin Wenzlovej, zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Bernolákove, a to výlučne telefonicky na tel. č. 02/40 200 608 v úradných hodinách obecného úradu v Bernolákove.

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Streda: 07:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Piatok: 07:30 – 12:00

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Bernolákove, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a v súlade s § 5 ods. 4 vyššie uvedeného zákona uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • a) meno a priezvisko
  • b) rodné číslo
  • c) adresa trvalého pobytu
  • d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča
  • e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosť možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

V Bernolákove dňa 21.10.2022

OZNAM K PRIJÍMANIU ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA.pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OZNAM K PRIJÍMANIU ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA.pdf Veľkosť: 137.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023