Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

7. zasadnutie OZ 7.11.2023

SÚBOR VIDEO
Dátum: 07.11.2023
Počet videní: 244
1 min. čítania

V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 7.11.2023.

V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 7.11.2023.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 145.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom v nájomných bytoch.pdf, Kontrola plnenia uznesení/, Kontrola plnenia uznesení/Košieľka-plnenie uznesení z 19.09. 2023.pdf, Kontrola plnenia uznesení/Uznesenia z 19.09.2023-Kontrola plnenia.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/1. OZ Toma Sawyera - zámer nájmu Horného dvora, Bernolákovo.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/2. BOT – Bernolákovské Ochotnícke Teátro - zámer nájmu KD, Bernolákovo.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/3. zrušenie zámeru s rodinou Kolarovičovou_nebyt_priestor.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/4. Žiadosť o opakované uzatvorenie zmluvy Gyn - Sen.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/5. Zámer na odkúpenie obecného pozemku, p. Hodas.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/6. Žiadosť o o zriadenie vecného bremena a zmluvy o zriadenie vecných bremien.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností - obsah.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/košieľka úprava rozpočtu č. 3.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU príjmy 2023 - úprava č. 3 po pripomienkach.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/ocU výdavky 2023- úprava č. 3 po pripomienkach.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/Rozpočtové opatrenia 2023-3-OZ po pripomienkach.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 3/Vyhodnotenie pripomienok k návrhu na úpravu rozpočtu č. 3.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/1 situácia.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/2 Časť uznesení-z-10_2020 OZ zo dňa 15.12.2020.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/3 situácia - pozemky Obec na vec.bremeno.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/4 tabuľka dotknutých pozemkov a infraštruktúry.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/5 situácia - elekto, slp.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/6 Zmluva o spolupráci Obec-Dulos.pdf, Návrh spolupráce pri realizácii projektu Sociálna zóna BJB/Košieľka.pdf, Návrh Štatútu obce/, Návrh Štatútu obce/Košieľka Štatút obce Bernolákovo.pdf, Návrh Štatútu obce/Návrh Štatútu obce Bernolákovo.pdf, Návrh VZN na zrušenie VZN č. 1_2011 Štatút obce/, Návrh VZN na zrušenie VZN č. 1_2011 Štatút obce/Košieľka Návrh VZN na zrušenie VZN č. 1_2011.pdf, Návrh VZN na zrušenie VZN č. 1_2011 Štatút obce/Návrh VZN na zrušenie VZN č. 1_2011.pdf, Návrh VZN o názvoch ulíc a iných vererjných priestranstiev/, Návrh VZN o názvoch ulíc a iných vererjných priestranstiev/2023-10-19 BER 01 Mapa VZN Centrum (1920x1067).pdf, Návrh VZN o názvoch ulíc a iných vererjných priestranstiev/2023-10-19 BER 02 Mapa VZN Sever (1470x891).pdf, Návrh VZN o názvoch ulíc a iných vererjných priestranstiev/Kosielka_Návrh VZN_nazvy ulic.pdf, Návrh VZN o názvoch ulíc a iných vererjných priestranstiev/Návrh VZN ulice.pdf, Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu/, Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu/Kosielka VZN drzanie zvierat.pdf, Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu/Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Bernolákovo.pdf, Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou/, Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou/Košieľka - Návrh VZN voda.pdf, Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou/Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp po pripomienke.pdf, Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou/Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o vodách.pdf, Správa o výseldku kontroly/, Správa o výseldku kontroly/Košieľka-Správa o výsledku kontroly- Dotácie r. 2022.pdf, Správa o výseldku kontroly/Správa z vykonanej kontroly - Dotácie r. 2022, v.r..pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Košieľka Správy o VVČ.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ MŠ Komenského.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ MŠ Kondrótova.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ ZUŠ Bernolákovo.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ ZŠ Komenského.pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Návrh na mimosúdne riešenie sporu.pdf, Odvolanie a menovanie zapisovateľa Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva.pdf, Odvolanie a menovanie zapisovateľa Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce.pdf, Schválenie kompetencie starostovi 2023.pdf, UPD-informácia o plnení-územny-plan.pdf
Veľkosť: 38.3 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 3.69 MB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 674 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
Odpovede na interpelácie Veľkosť: 505.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023

Video