Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

5. zasadnutie OZ 27.6.2023

SÚBOR
Dátum: 27.06.2023
Počet videní: 517
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 27.6.2023.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 27.6.2023.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 150.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Využitie Horný dvor košieľka.pdf, Kontrola plnenia uznesení/, Kontrola plnenia uznesení/Košieľka-plnenie uznesení z 25.04. 2023.pdf, Kontrola plnenia uznesení/Uznesenia z 25.04.2023-Kontrola plnenia.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod č. 1 prenájom KD pre ZUŠ.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod č. 2 DS prenájom pre ZUŠ.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod č. 3 úprava nájomného p. Feketová.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod č. 4 KD prenájom pre OZ Toma Sawyera.pdf, Memorandum/, Memorandum/Košieľka memorandum.pdf, Memorandum/Memorandum-Obec-Dulos - 23.5.2023-na Obec MB 2-revPB5.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/košieľka úprava rozpočtu č. 1.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/ocU príjmy 2023 - úprava č.1.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/ocU výdavky 2023- úprava č. 1.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/Rozpočtové opatrenia 2023-1-OZ.pdf, Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv/, Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv/Návrh_Uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom v nájomných bytoch 20_6_2023.pdf, Návrh na zmenu uznesenia/, Návrh na zmenu uznesenia/Návrh na zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. 24_1_2022 20_6_2023.pdf, Návrh na zrušenie uznesení/, Návrh na zrušenie uznesení/Návrh na zrušenie uznesení OZ č. 32_22_2022 a 35_22_2022 20_6_2023.pdf, Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023/, Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023/Košieľka-Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2023-OZ.pdf, Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023/Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023.pdf, Návrh VZN držanie a chov zvierat/, Návrh VZN držanie a chov zvierat/Kosielka VZN drzanie zvierat.pdf, Návrh VZN držanie a chov zvierat/Návrh VZN-o-podmienkach-držania-zvierat-a-ich-chovu-na-území-obce-Bernolákovo..._.pdf, Návrh VZN držanie a chov zvierat/~$N-o-podmienkach-držania-zvierat-a-ich-chovu-na-území-obce-Bernolákovo..._.docx, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/1 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres šírších vzťahov – kópia.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/2 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Komplexný návrh – kópia.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/3 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres regulácie územia a verejnoprospešných stavieb – kópia.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/4 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres dopravného vybavenia – kópia.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/Košieľka.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/Návrh Smernej časti ZaD po pripomienkach FINAL.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Bernolákovo.pdf, Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP/Návrh Záväznej časti ZaD po pripomeinkch FINAL.pdf, Návrh VZN o držaní psov/, Návrh VZN o držaní psov/Košieľka - Návrh VZN o psoch.pdf, Návrh VZN o držaní psov/Návrh VZN o podmienkach držania psov.pdf, Návrh VZN o držaní psov/Thumbs.db, Návrh VZN o podmienkach predaja/, Návrh VZN o podmienkach predaja/Košieľka VZN .. 2023 trhové miesta po uprave.pdf, Návrh VZN o podmienkach predaja/Návrh VZN stánky po uprave.pdf, Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov/, Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov/Kosielka VZN nájomné byty jún 2023.pdf, Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov/Návrh VZN obce Bernolákovo o podmienkach prideľovania nájomných bytov určených na sociálne bývanie.pdf, Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby/, Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby/final Košielka VZN č. . 2023 o strave po úprave.pdf, Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby/Návrh VZN po úprave.pdf, Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby/Vyhodnotenie pripomienok v návrhu VZN o stravnom seniori.pdf, Návrh VZN o verejnom poriadku/, Návrh VZN o verejnom poriadku/košielka 2023 VZN ver por.pdf, Návrh VZN o verejnom poriadku/Návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku.pdf, Návrh VZN o verejnom poriadku/Vyhodnotenie pripom VZN o verejnom poriadku.pdf, Návrh VZN plagáty/, Návrh VZN plagáty/Košieľka VZN plagáty .. 2023.pdf, Návrh VZN plagáty/Návrh VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných stojanov a vylepovaní plagátov.pdf, Návrh VZN plagáty/~$vrh VZN plagáty.docx, Návrh VZN poplatok za rozvoj/, Návrh VZN poplatok za rozvoj/kosieľka VZN o poplatku za rozvoj.pdf, Návrh VZN poplatok za rozvoj/Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2023.pdf, Návrh VZN voda/, Návrh VZN voda/Košieľka - Návrh VZN voda.pdf, Návrh VZN voda/Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf, Návrh VZN volebné/, Návrh VZN volebné/Košieľka VZN - podmienky na umiestňovanie volebných plagátov.pdf, Návrh VZN volebné/Návrh VZN - podmienky na umiestňovanie volebných plagátov.pdf, Návrh VZN volebné/~$vrh VZN.docx, Návrh záverečného účtu/, Návrh záverečného účtu/hodnotenie programového rozpočtu 2022 – 1.pdf, Návrh záverečného účtu/kosiellka k ZU po uprave.pdf, Návrh záverečného účtu/Návrh - Záverečný účet obce za rok 2022 - po uprave.pdf, Návrh záverečného účtu/príjmy - k 31.12.2022 po úprave č.6.pdf, Návrh záverečného účtu/výdavky - k 31.12.2022 po úprave č.6.pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/LV_2054_22.pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/LV_2054_4.pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/LV_2054_7.pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov .pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/Vyjadrenie_ochr.pásmo.pdf, Schválenie zámeru a návrh na odkúpenie pozemkov/Zobrazenie pozemkov na katastr.mape.pdf, Správa nezávislého audítora/, Správa nezávislého audítora/kosiellka správa audítora konsolidovaná.pdf, Správa nezávislého audítora/Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.pdf, Správa o stave nájomných bytov/, Správa o stave nájomných bytov/Správa o stave nájomných bytov za r.2022 20_6_2023.pdf, Správa o stave nájomných bytov/~$ráva o stave nájomných bytov za r.2022.doc, Správa o výsledku kontroly - kamerový systém/, Správa o výsledku kontroly - kamerový systém/Košieľka-Správa o výsledku kontroly- Kamerový systém.pdf, Správa o výsledku kontroly - kamerový systém/Správa z vykonanej kontroly - Kamerový systém.pdf, Správa o výsledku kontroly - systém ESONA/, Správa o výsledku kontroly - systém ESONA/Košieľka-Správa o výsledku kontroly- systém ESONA.pdf, Správa o výsledku kontroly - systém ESONA/Správa z vykonanej kontroly -čipy ESONA.pdf, Stanovisko k ZÚ/, Stanovisko k ZÚ/Košieľka-Stanovisko k ZÚ za rok 2022.pdf, Stanovisko k ZÚ/Stanovisko k záverečnému účtu 2022,v.r..pdf, Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, Kosielka_Multihala_dotácia FPŠ.pdf, Odvolanie zapisovateľa komisie.pdf, UPD-informácia o plnení-územny-plan.pdf
Veľkosť: 64 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 4.18 MB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 844.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelacie Veľkosť: 287.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023