Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

3. zasadnutie OZ 28.2.2023

SÚBOR VIDEO
Dátum: 28.02.2023
Počet videní: 165
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 28.2.2023.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 28.2.2023.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 143 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: podklady-3OZ-28022023/Kontrola plnenia uznesení/Uznesenia z 31.1.2023-Kontrola plnenia.pdf, podklady-3OZ-28022023/Kontrola plnenia uznesení/Košieľka-plnenie uznesení z 31.1. 2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh na úpravu rozpočtu č. 6/Rozpočtové opatrenia 2022-6-OZ.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh na úpravu rozpočtu č. 6/košieľka úprava rozpočtu č. 6.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh na úpravu rozpočtu č. 6/ocU príjmy 2022 - úprava č.6.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh na úpravu rozpočtu č. 6/ocU výdavky 2022- úprava č. 6.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN o označení nových ulíc a verejných priestranstiev/Kosielka_Návrh VZN_nazvy ulic.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN o označení nových ulíc a verejných priestranstiev/Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Bernolákovo.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Košielka.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Návrh VZN o nakladaní s odpadmi.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025/Programový rozpočet 2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025/Príjmy - 2023,2024,2025.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025/košieľka rozpočet na roky 2023,2024,2025.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025/výdavky -2023,2024,2025 –na vyvesenie_aktuálizovaný.pdf, podklady-3OZ-28022023/Stanovisko k návrhu rozpočtu/Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Bernolákovo na roky 2023-2025.pdf, podklady-3OZ-28022023/Stanovisko k návrhu rozpočtu/Košieľka-stanovisko k návrhu rozpočtu 2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Stanovisko k návrhu rozpočtu/Košieľka-stanovisko k návrhu rozpočtu 2023.docx, podklady-3OZ-28022023/Návrh na vyradenie majetku z účtov obstarávania.pdf, podklady-3OZ-28022023/Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022/Košieľka-Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2022.pdf, podklady-3OZ-28022023/Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022/Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2022.pdf, podklady-3OZ-28022023/Interpelácie a informácia o vybavení interpelácií.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN čiasotčná úhrada/košieľka Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ a ZUŠ.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN čiasotčná úhrada/Návrh VZN o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ŠJ a ZUŠ.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh na uzatvorenie náj_zmlúv_Horný Dvor_Bernolákovo_2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Pridelenie dotácií/Príloha_OZ__28_2_23_Tabulka_OZ_Ziadosti o dotaciu_2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Pridelenie dotácií/Podklad_OZ__28_2_23_Kosielka_OZ_Ziadosti o dotaciu_2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/3 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres regulácie územia a verejnoprospešných stavieb – kópia.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/4 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres dopravného vybavenia – kópia.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Bernolákovo č. x_2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/Návrh Smernej časti ZaD po pripomienkach FINAL.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/2 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Komplexný návrh – kópia.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/Návrh Záväznej časti ZaD po pripomeinkch FINAL.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/1 Zmeny a doplnky č. 1-2020 Bernolákovo - Výkres šírších vzťahov – kópia.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚP/kosielka-návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Bernolákovo č. x_2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh plánu kontrolnej činnosti/Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh plánu kontrolnej činnosti/Košieľka-Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2023-OZ.pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN normatívy/Návrh VZN normatívy .pdf, podklady-3OZ-28022023/Návrh VZN normatívy/kosielka VZN normatívy.pdf, podklady-3OZ-28022023/UPD-informácia o plnení-územny-plan.pdf
Veľkosť: 48.5 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 234.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 458.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 314.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023

Video