Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

1. zasadnutie OZ 13.12.2022

SÚBOR
Dátum: 13.12.2022
Počet videní: 119
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022.
V prílohe Vám prínášame dokumenty zo zastupiteľstva obce Bernolákovo, ktoré sa konalo dňa 13.12.2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka Veľkosť: 140.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
podklady
Súbory, ktoré obsahuje archív: Informácia o zmene organizačnej štruktúry/, Informácia o zmene organizačnej štruktúry/kosielka-organizacna-struktura.pdf, Informácia o zmene organizačnej štruktúry/Organizačná štruktúra OcÚ.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Bod01-GynSen.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Návrh_Zmena dĺžky výpovednej lehoty - RadioLAN.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/Obsah.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/RadioLAN_zmluva.pdf, Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností/RadioLAN_žiadosť.pdf, Návrh na VZN o poplatkoch za odpad/, Návrh na VZN o poplatkoch za odpad/kosielka VZN odpady poplatky.pdf, Návrh na VZN o poplatkoch za odpad/Navrh VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/košieľka úprava rozpočtu č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU príjmy 2022 - úprava č.4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/ocU výdavky 2022- úprava č. 4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/Rozpočtové opatrenia 2022-4.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 5/, Návrh na úpravu rozpočtu č. 5/košieľka úprava rozpočtu č. 5.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 5/ocU príjmy 2022 - úprava č.5.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 5/ocU výdavky 2022- úprava č. 5.pdf, Návrh na úpravu rozpočtu č. 5/Rozpočtové opatrenia 2022-5.pdf, Návrh VZN o miestnych daniach/, Návrh VZN o miestnych daniach/košieľka .pdf, Návrh VZN o miestnych daniach/Navrh VZN o miestnych daniach.pdf, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/kosiellka VZN odpady.pdf, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Navrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf, Návrh VZN o nakladaní s odpadmi/Príloha č. 3 vzor_dohoda_o_kompostovani.pdf, Návrh VZN o obecnej polícii/, Návrh VZN o obecnej polícii/Košieľka.pdf, Návrh VZN o obecnej polícii/Návrh VZN o Obecnej polícii Bernolákovo .pdf, Návrh_Uzatvorenie náj_zmlúv_na opak_nájom v nájomných bytoch a nájomných sociálnych bytoch.pdf, Návrh_Zmena uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29_22_2022 zo dňa 26.09.2022.pdf, Plán zasadnutí OZ pre rok 2023.pdf, Prerokovanie protestu prokurátora/, Prerokovanie protestu prokurátora/Prerokovanie protestu prokurátora.pdf, Prerokovanie protestu prokurátora/Protest prokuratora OP.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ ZŠ Komenského.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ MŠ Komenského.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ MŠ Kondrótova.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Správa o VVČ ZUŠ.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Zápisnica RŠ MŠ Komenského .pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Zápisnica RŠ MŠ Kondrótova.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Zápisnica RŠ ZUŠ.pdf, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti/Zápisnica RŠ ZŠ.pdf, UPD-informácia o plnení-územny-plan.pdf
Veľkosť: 9.06 MB Formát: zip Dátum: 7.12.2023
uznesenia Veľkosť: 204.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
zápisnica Veľkosť: 434.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023
interpelácie Veľkosť: 122.7 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2023